Title Image

Woord vir die week

 • Ons bly in die komende week in die Bergrede. Gemeentelede word genooi om in die week ‘n paar keer Matteus 7:1-12 deur te lees en dit te oordink. Ons lees dit dan weer in die erediens volgende Sondag.  

 • Ons lees hierdie week Openbaring 21 en 22.  Ons dink na oor die rol van die toekoms in die hede.  Oor hoe ons verstaan van die toekoms ons eie hede beïnvloed.  

 • Dr. Tanya van Wyk skryf in die Die Burger (4 Mei 2022) die volgende: Daar is soveel dae wat ek moet opstaan terwyl alles in my skree om te bly lê of wanneer ek stil moet staan wanneer ek wil weghardloop. Daar is dae waarin ek my gesig van ellende wil wegdraai en ook dae waarin ek self die klip wil optel en die band aan die brand wil steek, weens magtelose frustrasie oor onreg en die wyse waarop dit oënskynlik ongebreideld voortduur. Sy sluit haar artikel af met die

 • Volgende week sentreer die erediens om Psalm 30. Jy word genooi om in die week wat kom ‘n paar keer met hierdie gedeelte stil te staan. Dink daaroor na en wat die Here daardeur vir jou wil sê.  

 • Ons lees volgende Sondag tydens die erediens Johannes 20:24-29. Kom ons dink in die loop van die week na oor die volgende stelling: Fisieke sien kan ‘n mens bring tot ‘n erkenning van die waardheid (bv. “Ek gee toe julle was reg, ek sien nou Hy leef”) maar nie tot geloof en ‘n belydenis van die waarheid nie (“My Here en my God!”). Net Christus kan dit doen: die opgestane Christus met sy skeppende, lewegewende woord.  

 • Palmsondag, ons teks is Markus 11:1 -11.  Ons fokus is op die intog van Jesus, Jesus se aankoms in Jerusalem, waar daar groot gebeure voorlê.  Daar is egter iets anders agter Jesus se intog, en dit is ‘n ander intog wat op dieselfde naweek Jerusalem binne gery het.  Dit is die intog van Pontius Pilates en ‘n garnisoen soldate om die Romeinse heerskappy in Jerusalem te beklemtoon.  Ons gaan kyk na wat dit beteken vir die intog van Jesus op ‘n nederige donkie.  

 • Skriflesing: Matteus 26:36-46   Hierdie teks handel oor Jesus se gebedsworsteling in Getsemane. Hoe moet ons hierdie benoudheid en angs van Christus in Getsemane verstaan? Kom ons dink hierdie week daaroor na.    

 • Ons reis hierdie week verder met die tekste wat vandag in die preek ter sprake gekom het. Ons volg die ritme van die “daily office” (sien die gespreksgids). Die gedeeltes is: 1 Johannes 4:7-21 Efesiërs 3:14-19 Galasiërs 5:22-26  

 • “God is Liefde!” juig ons harte, en bedink wat liefde doen… Dit is volgende Sondag die tema vir week 1 van ons 40Dae-veldtog. U kan ter voorbereiding die sleuteltekste lees, naamlik 1 Johannes 4:7-21; Efesiërs 3:14-19 & Galasiërs 5:22-26.  

 • Ons fokus hierdie week op die begin van die profeet Jeremia se verhaal en lees uit Jeremia 1:1-10. Neem deur die loop van die week tyd om 'n paar keer biddend deur die gedeelte te lees. Wat is dit wat jou opval of by jou vas steek?  

 • U kan ter voorbereiding Filippense 4:4-7 lees en veral let op die volgende: “Wees altyd bly in die Here!” Vers 4 “Wees inskiklik teenoor alle mense.” Vers 5 “Moet oor niks besorg wees nie…” Vers 6 (a) Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend.” Vers 6 (b) “En die vrede van God…” Vers 7

 • Ons vier volgende week Kersfees met ons Kerssangdiens.  Die Kersfees wat ons vier in 2021 is anders as die Kersfeeste wat ons in die verlede  gevier het.  Daar is by ons ‘n gedeelde bewussyn van dit wat skeef kan loop, van planne wat nie uit werk nie, van ontwrigting, en bewussyn ‘n van gestroop wees.  Ons vier Kersfees van 2021 ook met dit in gedagte: Hoe lyk ‘n Kersfees in ‘n tyd van gestroop wees?  Wat is die boodskap, die waarde en betekenis van Kersfees in ‘n gestroopte wêreld? Om Kersfees

 • Ons lees hierdie week Markus 12, en gaan fokus op verse 28 tot 34.  Ons vier Hervormingsondag en kyk daarna deur die lens van Markus 12.  Wat leer Markus 12 vir ons oor kerkwees in 2021, en wat beteken ons identiteit as Gereformeerdes vir die manier waarop Markus 12 verstaan.  

 • Hierdie week lees en oordink ons Efesiërs 4:25-5:5. Lees dit ‘n paar keer biddend deur. Watter van hierdie riglyne vir die nuwe lewe spreek jou op die oomblik die meeste aan. Hoekom dink jy dit is die geval?    

 • Ons lees en oordink hierdie week Psalm 8 met die oog op volgende Sondag se prediking. Psalm 8 sê dat die mens, as skepping van God, is iets met waarde, met aansien, met eer – net bietjie minder as ‘n hemelse wese. Wat sê dit van my en jou taak / rol in God se wêreld?  

 • Ons lees hierdie week Psalms 74. Hoe help hierdie teks ons in hierdie week? Wat leer ons van onsself en hoe ons God verstaan?  

 • Ons lees hierdie week Matt 25:14-30 met die oog op volgende Sondag se Woordverkondiging. Ons gaan in besonder nadink oor geleenthede wat op ons pad kom om ander te dien met die gawes / talente wat ons ontvang het.  

 • Ons lees hierdie week Spreuke 9   Ons vier volgende naweek Nagmaal, dit is nou ‘n gepaste tyd om voor die geleentheid reeds te besin oor die betekenis daarvan.  Hierdie week doen ons dit saam met Spreuke 9.  Hoe kano ns die betekenis van die Nagmaal verstaan aan die hand van ‘n boek wat handel oor lewenswysheid, oor hoe ons met wysheid in hierdie wêreld moet leef.  

 • Ons lees hierdie week Ps.27, Luk. 10 en Fil. 3 met die oog op Volgende Sondag se erediens. Ons gaan in besonder aandag skenk aan Ps. 27: 4, Luk. 10:42 en Fil. 3:13.  

 • Ons staan in die komende week stil by Markus 8:22-26. Dit is ‘n kort, eienaardige verhaaltjie. Twee onmiddellike vrae kom na vore as mens die gedeelte lees: Hoekom gebruik Jesus juis so ‘n metode om ‘n man te genees en hoekom het Hy meer as een “probeerslag” nodig? Raak gerus in die komende week ‘n paar keer stil met die gedeelte. Wat wil die Here dalk vir jou hierdeur sê?  

 • U kan ter voorbereiding met die oog op volgende Sondag se erediens Psalms 42 & 43 lees. Let op die worsteling van die digter – die wisseling tussen hoop en wanhoop, tussen herinnering en gemis, tussen sekerheid en nood. Iets van die sekerheid en die hoop is nog by hom aanwesig. Daarom smag hy na God en die gemeenskap met medegelowiges. Klink / voel dit bekend? Kom ons dink daaroor na.  

 • Ons lees hierdie week Habbakuk 1. Hierdie is ‘n profetiese teks wat vir Israel geskryf is.  Hoe kan ons hierdie boodskap vir ons vandag verstaan?    

 • “Die Gees en grenslose liefde” Kom vier saam die werk van die Gees in ons lewens tydens ons Pinksterdienste. Ons begin met Hemelvaart op die 13de Mei om 19:15. Sondag die 16de se aanddiens begin om 18:30, terwyl die res van die Pinksterdienste om 19:15 geskied. U kan in persoon by die kerk bywoon of aanlyn inskakel.                  Hemelvaart “Tot julle voordeel” Ds. Wouter van Velden Johannes 16:5-15   1.Sondagoggend Dié vrug… Ds. Heerden van Niekerk Galasiërs 5:22/Efesiërs 3:14-19 2. Sondagaand Gestaltes van die liefde Ds. Heerden Van Niekerk Galasiërs 5:22/Efesiërs 3:14-19 3.Maandagaand: Anderkant vrees Ds. Nelis Jv Rensburg Romeine 8:15 4.Dinsdagaand Gedring deur die liefde Ds. Wouter van Velden 2 Korintiërs

 • In die sesde week van Paastyd staan ons stil by Johannes 15: 9 – 17.  Ons dink spesifiek dan aan hierdie teks in die lig van Paastyd asook die viering van Moedersdag.  

 • Ons staan hierdie week stil by Psalm 22. Dit is ‘n Psalm wat dikwels in Lydenstyd en op Goeie Vrydag gelees word omdat ons in Jesus se verhaal, en veral in sy kruisiging, eggos van hierdie Psalm hoor. Daar is egter ‘n wending in die Psalm en dit eindig op ‘n oorwinnende noot, net soos die verhaal van Jesus uiteindelik verloop. Jy word genooi om in die komende week ‘n paar keer by die Psalm stil te staan: Wat resoneer tans met jou? Wat wil die Here vir jou dalk

 • Lukas 15:1-7, Johannes 10: 1-10, Psalm 23 Die vierde Sondag in die Paastyd staan bekend as Goeie Herder Sondag. Ons ken die beeld van Jesus as die goeie herder wat vir sy skape sorg. Die skape ken Sy stem en volg Hom.  Dit is ‘n ryk beeld en kan op baie maniere toegepas word op ons verhouding met Jesus. Ons taak is egter in die eerste plek om goed te verstaan wat dit beteken as Jesus ‘n herder genoem word. Wat sê dit van Hom? In die Bybelse tyd het herder

 • Skriflesing: Lukas 24:13-35 Die twee  Emmausgangers sê vir mekaar:  Ons het so gehoop… (vers 21). Hulle praat nog oor Jesus, dink nog oor Hom, vertel selfs vir die vreemdeling van Hom. Hulle kan hulle hoop nie heeltemal afskryf nie, maar tog is dit nie meer ‘n lewende, vreugdevolle hoop nie. Hulle word verskeur tussen hoop en realiteit. Kom ons lees die komende week hierdie teks en dink na die oor hul ontmoeting met die vreemdeling.    

 • Ons lees hierdie week Johannes 12:20-33 met die oog op Sondag se erediens. Johannes 12 gee ’n karakterisering van die mense wat die Een wat gesterf het navolg, wat hulle eie lewe verloor ten einde dit te vind. Kom ons oordink die betekenis hiervan vir ons in die huidige tydsgewrig.

 • Volgende week sluit ons 40 dae reeks af met die tema “Van eiewysheid na wysheid”. Ons sou ‘n veelvoud tekste in hierdie verband kon lees. Tydens hierdie geleentheid fokus ons op die persoon van Vrou Wysheid in Spreuke en haar uitnodiging tot lewe. Ons kyk spesifiek na Spreuke 8:22-9:6, maar u kan ook deur die res van die Spreuke 1-9 gaan om meer oor haar te lees.  

 • Ons behandel volgende week die tema: Van sekerheid na helderheid.  Jy kan ter voorbereiding die volgende tekste lees wat hierop van toepassing is op hierdie tema, ons lees saam Psalm 19:9 en 2 Petrus 3:1.  Wat beteken helderheid, en wat is die waarde daarvan?  Hoekom is helderheid vir ons belangrik, en hoe verskil dit van sekerheid?  

 • Ons behandel volgende week die tema: Van kompromie na konsensus. U kan ter voorbereiding 1 Kor 12:13 en Fil 2:1-2 lees. Konsensus wil balans en samehang vind  in ‘n ingewikkelde kwessie, waarop daar ‘n verskeidenheid van legitieme perpektiewe is. U kan vir breër agtergrond  hieroor Romeine 12-14 en 1 Kor 10-14 in die loop van die week lees. In hierdie gedeeltes sien ons die basiese beginsels van begrip, aanvaarding, akkommodering en eensgesindheid op praktiese maniere te midde van spanning en konflik.  

 • Ons tweede tema vir die 40 Dae-veldtog is “Van standpunt na perspektief”. Om verder hieroor na te dink gaan ons 1 Korintiërs lees. Ons gaan spesfiek op 1 Korintiërs 13:12 fokus. U word egter uitgenooi om die hele brief deur te lees. Kyk veral na die verskillende etiese sake wat Paulus met die gemeente bespreek en waartoe hy hulle begelei.  

 • Ons lees hierdie week Prediker 3.  Lees hierdie bekende gedeelte weer en dink daaroor aan die hand van die huidige krisisse wat die wêreld in die gesig staar, asook die tyd van die jaar waarin ons onsself bevind.  Wat kan ons uit hierdie teks leer vir ons lewens vandag?  

 • Teks: Matteus 1: Ons fokus hierdie week op Matteus 1.  Maak dit hierdie week deel van jou tyd saam met die Here.  Is daar iets in hierdie gedeelte wat tot jou spreek?  Wat kan ons leer uit die lees van geslagsregisters?  Hoekom is hierdie lys van name so besonders dat dit vervat is in ‘n evangelie?  

 • Ons fokus hierdie week op Openbaring 4: 1 -11. Lees dit deur die loop van die week ‘n paar keer rustig deur. Wat val jou op? Wat beteken die beelde wat Johannes hier sien?  Wat is die boodskap wat Johannes hier ontvang? Dink daaroor na en bring dit voor die Here in gebed.  

 • Ons fokus hierdie week op Jesaja 40:1-11. Lees dit deur die loop van die week ‘n paar keer rustig deur. Wat val jou op? Watter van die beelde spreek jou die meeste aan. Dink daaroor na en bring dit voor die Here in gebed.  

 • Volgende Sondag staan bekend as Sondag van Christus die Koning en is die laaste dag van die kerklike jaar. Daarna begin die nuwe jaar met Advent. Ons gaan lees uit Efesiërs 1:15-23 en elkeen word uitgenooi om in die week wat kom ‘n paar keer by die gedeelte stil te staan. Wat staan vir jou uit? Hoekom dink jy dit is die geval? Bespreek dit biddend met die Here.  

 • U kan ter voorbereiding vir volgende Sondag se erediens Hebreërs 11:1-3, 27 en Genesis 13:1-18 lees. Die land kon nie in Abram en Lot saam se behoeftes voorsien sodat hulle bymekaar kon bly nie. Hulle moet gevolglik ‘n keuse maak oor ‘n spesifieke deel van die land wat elkeen voortaan benut. Beide kyk na die land, maar hulle kyk verskillend daarna. Waarom kyk hulle so verskillend?  

 • Josua 24: 1-3a en 14-24 Josua is as leier van Israel bekommerd oor die volk se verbintenis om God alleen te dien. En hy is baie ernstig daaroor. Daarom kry hy al die leiers byeen, die stamhoofde, die regters en die ampsbekleërs. Dan stel hy hulle voor die keuse: wil hulle die Here dien, of wil hulle voortgaan om ook ander afgode te dien. Hy soek nie sommer net ‘n ligtelike ja-antwoord nie. Hy wil hê hulle moet goed dink en seker wees wat dit beteken as hulle besluit om die

 • Eksodus 20   Eksodus 20 is een van die teksgedeeltes wat so populêr is die meeste van ons dit saam met ons moedersmelk inkry, selfs mense wat nie gelowiges is nie ken die 10 gebooie, of ten minste gedeeltes daarvan.  Vir baie mense is dit amper ‘n geloofsbelydenis, baie mense buite die kerk verstaan di tamper as die kerk se geloofsbelydenis. Omdat dit ‘n lys reels is van moets en moenies ervaar baie mense dit negatief: aan die een kant omdat dit gesien word as ‘n tipe van “pretbederwer”, aan die ander kant

 • Ons vertoef hierdie week in die boek Klaagliedere, spesifiek Klaagliedere 3:18-33. As daar geleentheid is, lees gerus die hele boek deur voordat jy verder stilstaan by hoofstuk drie. Die boek gaan onder andere oor verlies en hartseer en terwyl jy lees kan jy ook nadink oor die verlies en hartseer wat jy dalk vanjaar beleef het. Hoe spreek Klaagliedere 3 tot jou belewenis?  

 • Ekodus 33:12-23 Ons behoefte om God se nabyheid te beleef, hou nie op nie. Maar in moeilike en onseker tye is dit selfs nog dringender. Ons is daarin nie anders as die mense van Israel nie. As ons Hom tog maar net kon sien. Die trek sou soveel makliker wees. Maar nou is Hy mos onsigbaar… of, is dit nie dalk ons wat nie kan sien nie? Om te kan sien, met oë van geloof, is so ‘n belangrike Bybelse tema. Dalk moet ons leer om in hierdie dae te bid:

 • Ons lees hierdie week Eksodus 32:1-14 ter voorbereiding vir volgende Sondag se diens. Moses talm te lank na die sin van die volk op Sinaiberg. Hulle vra dan vir Aäron om vir hulle ‘n god te maak wat hulle kan lei. Aäron maak toe vir hulle ‘n beeld in die vorm van ‘n bulkalf en kondig aan dat ’n fees vir die Here die volgende dag gehou sal word. Hulle het die fees gehou en losbandig te kere gegaan (vers 6). Sommige teoloë oordeel dat dit ‘n Fees teen die

 • Ons gedeelte vir die komende week volg op vandag se prediking uit Eksodus 12: Eksodus 16 is die preekteks vir volgende week. Jy word genooi om deur die loop van die week hoofstukke 13-15 te lees en dan ‘n tydjie langer stil te staan by hoofstuk 16. Dink jouself in die posisie van die Israeliete in hierdie hoofstuk in. Wat kom by jou op?  

 • Ons lees Eksodus 12: 1-20 Die Hebreërs in Egipte kry vir lank swaar, en uiteindelik lyk dit asof daar vir hulle uitkoms gaan wees. Deur die werking van God, en die voogskap van Moses en Aaron, begin daar hoop op die horison verskyn. Maar dit is nie so maklik nie, en die geveg tussen God en die farao duur voort. Voor die tiende plaag gestuur word, het die Hebreërs hulleself en hulle huishoudings voorberei, en in Eksodus 12 lees ons van hierdie voorbereidings. Hier gebeur egter meer as bloot voorbereidings vir 'n

 • Ons lees hierdie week Psalms 42 & 43 met die oog op die prediking volgende Sondag. Let op hoe die pynlike gesprek van die digter met homself (2, 3, 5, 6, 7, 12; 43 : 5) verander in ‘n hoopvolle gebedsberoep op die God wat lig in die chaos stuur.  

 • Ons lees hierdie week die verhale van Lea, Ragel en hulle kinders in Genesis 29 en 30. Lees die verhaal ‘n paar keer rustig deur en staan stil by dit wat jou tref en dink verder daaroor na. Plaas jouself ook in die skoene van Ragel en / of Lea: Wat sou jy beleef as jy moes deurmaak wat hulle elkeen deurgemaak het?  

 • 1 Kor.13 En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde!  

 • Ons lees hierdie week Openbaring 3: 14 -22. In hierdie gedeelte van Openbaring word daar ‘n kort brief geskryf aan die gemeente in Laodisea, Laodisea is een van sewe gemeentes wat in Openbaring uitgesonder word met so ‘n brief.  Hierdie brief aan Laodisea is egter geen liefdesbrief nie, die skrywer kla die gemeentelede aan van verskeie tekortkominge.  Hulle word aan die een kant beskryf as geestelik brandarm, blind en kaal, ‘n groot aanklag vir enige gemeente.  Dit is nie al nie, hulle word verder ook daarvan beskuldig dat hulle “louwarm” is

 • Genesis 32:22-31 Die verhaal van Jakob se worsteling met die vreemde man in die Jabbokdrif is aangrypend. Hulle beland in ‘n geveg en uiteindelik slaan die man hom op die heup, só dat hy vir altyd mank sou loop. Die gebeurtenis verander hom nie net fisies nie, maar ook geestelik, moreel en verhoudingsgewys. Ons kan in hierdie tyd goed identifiseer met die gebeure van daardie nag in die Jabbokdrif.

 • Dr Stéphan van der Watt speel ‘n sleutelrol in Missie Japan. Sy werksaamhede behels betrokkenheid by die teologiese opleiding van studente by die Gereformeerde Kweekskool in Kobe, leraarskap van die plaaslike gemeente en betrokkenheid by die liefdesdiens van die Gerformeerde Kerk in Japan (Reformed Church in Japan). Hy sou Suid-Afrika gedurende Augustus besoek het en op 2 Augustus by ons preek. Sy besoek moes a.g.v. COVID 19 tot 2021 uitgestel word. Ons het hom egter genooi om Welgemoed se erediens volgende Sondag vanuit Kobe te lei. Hy het ingewillig en

 • Hierdie week staan ons stil by ‘n paar kort gelykenisse wat Jesus oor die koninkryk van God vertel het: Matt 13:31-33 en 44-52. Lees hierdie gelykenisse ‘n paar keer deur die loop van die week deur. Watter van die verskillende beelde is vir jou die treffendste? Hoekom dink jy spreek dit jou aan? Neem dit in gebed na die Here.  

 • Preekskets 19 Julie Ons lees Eksodus 17: 1 – 16 Israel word deur die Here uit Egipte uit gered, maar die opwinding van die bevryding word mettertyd deur die droë en growwe woestynsand weggeskaaf.  Israel begin wonder of die God wat hulle bevry het, ook die God gaan wees wat hulle onderhou in die woestyn.  In hierdie tekste sien ons hoe die verhaal van die Here en Israel verder ontwikkel in moeilike omstandighede en nuwe werklikhede.  

 • Rom. 8:1-17 Daar is ons eie menslike aard… en dan is daar ʼn lewe deur die Gees  As ons net vanuit ons menslike werklikheid oor onsself dink, gaan ons net soos almal wees- net mense. Maar wanneer ons vanuit die die werklikheid van die opstandingskrag van Christus dink- dan is daar veel meer in ons lewe moontlik. Die bekende teoloog en outeur van The Message, Eugene Peterson, het gesê: “The Christian life begins as a community that is gathered at the place of impossibility, the tomb.” Dit is ‘n goeie sleutel

 • Matteus 11:16-19, 25-30 In verse 29 en 30  lees ons dat Jesus sê: “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” Wat is die aard van hierdie juk en wat moet ons van Jesus leer?  

 • Ons lees hierdie week Prediker 11:7 – 12:8.  Alles kom tot niks, sê die Prediker, alles kom tot niks.  Ons lees hierdie woorde van Prediker anders vandag as wat ons dit drie maande gelede sou gelees het, omdat ons in ‘n ander wêreld lewe as die wêreld van drie maande gelede.  Een van die belangrikste verskille tussen die wêreld van drie maande gelede, en die wêreld van vandag, is die manier waarop die toekoms lyk.  Die toekoms lyk anders, dit lyk vir sommige oomblikke asof die skrywer van Prediker ‘n

 • Ons betree eerskomende Sondag Koninkrykstyd. Dit strek van die eerste Sondag ná Pinkster (Drie-eenheidsondag) tot die laaste Sondag voor Advent (Christus die Koning-Sondag). Ons lees hierdie week Romeine 8:18-30 en dink na oor die werk van die Vader, Seun en Heilige Gees in ons lewens terwyl ons sugtend op weg is.  

 • Aanddienste is om 19:15 behalwe Sondag 24 Mei is om 18:30 Sondagoggend:Die sabbat: Vreugde, frustrasie of irrelevant? Sondagaand: ’n Verbondsverhouding en ‘n nuwe samelewing Maandag: Verbondsmense, nie produksiemiddele nie Dinsdag: Tyd vir asem skep Woensdag: Werktuig in die hand van die Gees Donderdag: Egte sabbat en egte naasteliefde Vrydag: Hoe moet die tekkie die teer tref? Pinksterfees: Eerste vrug van die ewige rus

 • Pinkster 2020 Hierdie jaar val Pinksterfees op die 31ste Mei. Ons sal oudergewoonte die week voor dit Pinksterdienste hê. Vanjaar sal ons ongelukkig nie in die kerk kan bymekaar kom en die sop en brood na die tyd saam geniet nie maar ons sal wel die aande aanlyn ontmoet. Ons uitsendings sal soos aangedui op die kalender om 19:15 begin en die kinders word genooi om ook in te skakel aangesien daar ook vir hulle 'n spesiale boodskap sal wees. Die tema vir vanjaar is die "Sabbat" en die sub-temas sal

 • Lukas 10: 25 -37 Ons lees hierdie week Lukas 10: 25 - 37.  Dit is een van die bekendste, dalk ook geykste Bybelgedeeltes.  Maar die Bybel het 'n manier om ons te verras, selfs met dit wat ons dink ons heeltemal ken of verstaan.  Die verhaal van die Samaritaan is nie bloot 'n verhaal wat Jesus vertel nie, dit is 'n antwoord op 'n vraag wat aan Hom gevra word om uit te daag, uit te lok, en te verneder.  Jesus se antwoord is meer as bloot 'n verhaal met 'n allegoriese verwysing na

 • Ons lees hierdie week Johannes 21:1-14 met die oog op die Woordverkondiging volgende Sondag. Jesus verskyn vir ‘n derde keer aan die dissipels nadat Hy uit die dood opgewek is. Te midde van onsekerheid oor die toekoms, midde-in die naakte alledaagsheid van nuttelose arbeid, word die dissipels se lewens meteens ingetrek in ‘n Paasverhaal wanneer ‘n vreemdeling op die strand verskyn. Die opgestane Paasheer soek ons telkens weer op – ook nou, drie weke ná Pase in hierdie uitdagende situasie.  

 • Teks: 1 Petrus 1:3-9 Vers 3: “In sy groot ontferming het Hy (God) ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop …” Kom ons oordink die komende week die aard van die nuwe lewe, vol hoop, wat God aan ons geskenk het. Deur die opstanding van Jesus verander die geskiedenis opnuut handomkeer in die rigting van God se toekoms. Daarom het ons ‘n lewende hoop. Dié hoop laat ons verder kyk as dít wat ophande is, verder as die

 • Ons staan hierdie week by Matteus 8:1-17 stil. Lees die gedeelte ‘n paar keer deur. Watter een van die drie kort verhale tref jou die meeste? Hoekom? Wat wil die Here dalk daardeur vir jou duidelik maak?  

 • Sleutelteks: Eksodus 17:1-7 Ander tekste: Genesis 21:19-20; Rigters 15:18-19 & 2 Konings 3:4-27 Miskien is u in die woestyn. Miskien dors u na uitkoms. In Eksodus lees ons van ‘n rots wat water gee. Lees ook die ander gedeeltes en dink na oor hoe God ons dors (kan) les.  

 • Teks: Gen. 2:15-17 en 3:1-7 Die Here se tuin is ‘n plek waar lewe moontlik is. Maar dit is ook die plek waar die mens se broosheid sterk na vore tree. Volgende Sondag is die eerste Sondag in Lydenstyd. Kom ons dink na oor ons eie broosheid en hoe Jesus op sy lydensweg met ons identifiseer het.  

 • Ons 40 Dae-reeks sluit op 23 Februarie af met nagmaal. U kan ter voorbereiding Lukas 9:23-27, Joh. 6:35; 8:12; 10:7,9; 10:11; 11:25,26; 14:6 & 15:5 lees. U kan ook u gedagtes laat gaan oor die tema wat behandel word, naamlik: Om God se roepstem vandag te hoor.    

 • Hierdie week lees ons Eksodus 4:10-31. Die fokus val op verse 10-18 en 27-30 (ons sal by ‘n volgende geleentheid aandag gee aan die vreemde verhaal in vers 19-26). Lees die fokusgedeeltes deur die loop van die week ‘n paar keer rustig deur en dink na oor wat die Here daardeur vir jou wil sê.  

 • In die tweede week van ons 40 Dae reeks dink ons na oor die wyses waarop God ons ontmoet. Buiten die leesstof in die handleiding word elkeen genooi om weer by Eksodus 3:1-15 stil te staan.  

 • Komende Sondag is die 2de Sondag van Advent, die Sondag van vrede. Ons lees hierdie week saam aan Romeine 15:1-13. Lees gerus dit ‘n paar keer biddend deur en dink na oor wat die Here vir jou daardeur sê.  

 • Teks: Romeine 13:11-14 Kerstyd is God se wekroep dat ons uit die slaap sal wakker word.  “Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag.” Ons lees hierdie gedeelte en dink in besonder oor verse 11(b)-12(a).  

 • Zinyane LeSilo het onlangs in reaksie op dr Mbuyiseni Ndlozi se omstrede tweet oor die Springbokke se oorwinning die volgende aan Ndlozi geskryf: “Daar is groter mag in vrede as in geweld. Daar is groter wysheid in opbou as vernietiging. Daar is suiwerder leierskap in vereniging as in verdeling. Daar is meer klas in edelheid as in vulgariteit. Hoër standaarde is beter as laer instinkte.” Kom ons lees Fil 4:4-9 en oordink die inhoud van dié gedeelte teen die agtergrond van LeSilo se aanhaling.  

 • Ons lees hierdie week die brief aan Filemon. Hierdie kort briefie van Paulus, weggesteek tussen Titus en Hebreërs, word maklik misgekyk. Tog is daar baie betekenis te vind in die 25 verse waaruit die briefie bestaan. Neem die tyd om in die komende week dit ‘n paar keer deur te lees en na te dink oor wat jy raaksien.  

 • Ons lees hierdie week Lukas 18:1-8. Dit is ‘n (humoristiese) gelykenis wat net in die Lukas evangelie voorkom. Lees die gelykenis deur die loop van die week ‘n paar keer deur. Wat is dit wat jou opval? Dink daaroor na en bespreek dit met die Here.  

 • Jeremia 8:18-9:1   Die teks is die aangeduide Skriflesing vir volgende Sondag van die internasionale leesrooster, bekend as die Revised Common Lectionary. Die teks handel oor Jeremia se ervaring van die verval van God se mense in Juda. In Suid-Afrika in 2019 kan ons ons sterk vereenselwig met die noodroep van Jeremia. Dit voel vir hom amper asof God nie meer in Juda te vinde is nie. Hy soek na balsem in Gilead. “Is daar nie meer ‘n dokter nie?”, vra hy. Hoe sal sy volk gesond kom, wonder hy. Natuurlik wonder

 • Hierdie week lees ons uit Psalm 74. Lees die Psalm 'n paar keer deur. Wat resoneer met jou? Wat ervaar jy as vreemd? Dink na oor die gedeeltes wat jou bybly en bid daaroor.  

 • Ons lees hierdie week Kol 2:11-15 en 3:16 met die oog op eerskomende Sondag se prediking. Die tema van die preek vloei voort uit 3:16: Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Leerbaarheid! Hoe belangrik is leerbaarheid vir ons as Christene?  

 • Roeping Volgende Sondag lees ons in Jeremia 1 oor dié profeet se roeping. Wanneer God jou roep om vir Hom ‘n taak te verrig of om ‘n bepaalde diens te lewer, kan dit dikwels baie ontwrigtend wees. Meestal is ons reaksie om terug te deins. Dit gaan darem net te veel van ons vra. Met Jeremia was dit nie anders nie. Hy’t onmiddellik begin verskonings uitdink met die klassieke “ek is te jonk, Here” voor in die ry.  Maar die gesprek met God wat dan volg, is lewensveranderd. Die verskonings dra

 • Hierdie week lees ons Hebreërs 11-12 vers 3. Lees gerus die gedeelte ʼn paar keer deur en dink aan wat dit vir jou beteken.  

 • Skriflesing: Romeine 12:2 & Filippense 1:9-10 Kom ons lees die komende week hierdie tekste en oordink die volgende stelling: “Heiligmaking is ‘n lewe van gehoorsaamheid, waarin die oopstelling van die hart vir die Heilige Gees beteken dat daar by die kind van God steeds ’n  groter sensitiwiteit vir die wil van God kom.”  

 • Volgende Sondag se prediking handel oor Hosea 11:1-11. Hosea se verhaal is ‘n omvattende weergawe van die reikwydte van God se genade vir sondaars. Hosea beskryf in die mooiste taal hoe die genade van God telkens seëvier. Die krag van God se liefde is vir mense aantreklik. Uit alle oorde kom hulle om in die wonder van God se genade te deel. Die teks het besondere waarde vir ons tyd.  

 • Jesaja 55:1-11 Lees die teks deur en dink na oor die beeld van ‘n straatverkoper wat hier ‘n uitnodiging gee om te kom koop sonder geld. Dis ‘n uitnodiging na oorvloed lewe, om versadig te word, om vrug te dra en te kan eet. Let op die woorde wat verwys na God se ewige verbond, trou liefde, genade en vergifnis. Let op die woorde wat verwys na bekeer, kom na My toe, vra na die wil van die Here. Voel jy versadig, dat jy genoeg in die lewe het

 • Genesis 15:1-12, 17-18 Die Nuwe Testament beskou vir Abraham as ‘n held van die geloof, en ‘n uitmuntende voorbeeld vir die kerk om te volg (Romeine 4:3, 9, 20-24; Galasiërs 3:6; Jakobus 2:23). Hoe lyk ‘n mens wat in die Here vertrou? Is só mens total onwrikbaar, sonder enige twyfel? Lees die teks, en let Abraham se gemoed op – wat suggereer sy vrae oor sy vertroue? Dit is belangrik om te verstaan dat ons geloofsverhouding met die Here nie lekkeloos of klinies hoef te wees vir God om ons te

 • Volgende Sondag is Sondag van Verheerliking. Dit is die Sondag voor As-Woensdag wanneer lydenstyd begin. Ons gaan volgende Sondag Psalm 99 se inhoud as tema neem. Dit is ‘n lofpsalm waarin die fokus uitsluitlik op die verheerliking van God val. Die gebeure wat die oorsprong van die Sondag van Verheerliking is, is natuurlik in Lukas 9:28-26 opgeteken. Lees dit asb. maar dan ook die verhaal in Eksodus 34:25-28 waarna weer verwys word in 2 Kor. 3:13-18. Wie in die heilige teenwoordigheid van God was se gesig skyn van die glans

 • Woord vir die week Lukas 14:15-24 Ons sluit die 40Dae reeks af met die viering van die Goeie Nuus aan die nagmaaltafel. Die gelykenis in Lukas 14:15-24 beeld vir ons die kern van God se bedoeling met die mensdom as ‘n groot maaltyd uit. God bring by Sy maaltyd die verskeurdes bymekaar en verbind die mensdom op ‘n nuwe wyse aan mekaar. Sy bedoeling met die kerk is dat dit uitdrukking sal gee aan hierdie vreugde en versoening. Wat ‘n voorreg om ‘n genooide te wees. Jy is genooi –

 • Week 4 Leef die Goeie Nuus Hierdie week fokus ons op Johannes 10:1-21. Lees deur die loop van die week die gedeelte ‘n paar keer deur en let op na die beeld of frase wat jou aangryp. Dink na oor wat die Here moontlik vir jou daardeur wil sê. Lees ook Bylaag 3 (“Die goeie nuus in ses bedrywe”) in die gids. Indien jy nie ‘n gids het nie, kan ‘n videoinsetsel hieroor op NGK Welgemoed se YouTube kanaal gekyk word (soek vir “NG kerk Welgemoed” op YouTube). Indien jy tyd

 • Week 3 Deel die Goeie Nuus Lees Kolossense 4:2-6 in die Nuwe vertaling saam met die Direkte vertaling (2014): “Volhard in die gebed. Wees waaksaam en dankbaar as julle bid. Bid terselfdertyd ook vir ons dat God vir ons ‘n deur vir die Woord sal oopsluit om die misterie van Christus te verkondig – dit waarvoor ek in boeie sit – en bid dat ek dit met die regte woorde sal kan verduidelik. Tree met wysheid teenoor buitestaanders op, en koop die tyd uit. Julle woorde moet altyd in goeie smaak

 • Week 2 Die Goeie Nuus vir almal Lees Rut 1:16-17; 2:10-13; 3:7-13; 4:13-17. Gedurende week een het ons nagedink oor die liefde van Christus wat ons dring. Ons ontvang Jesus se liefde en dit vloei deur ons na ander. Dít is God se beweging in sy koninkryk waarvan Hy ons deel maak. Ons is inderdaad draers van die Goeie Nuus! Tydens week twee kyk ons na aanleiding van Rut se verhaal hoe ontmoetings met ander plaasvind en wie die mense is na wie ons die liefde van Christus moet laat vloei. Ds.

 • WEEK 1 - DIE GOEIE NUUS DRING ONS Die liefde van Christus dring ons 2 Korintiërs 5:14-17 (lees vs 11-21) “14. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. 15. En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. 16. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie.

 • Aanstaande Sondag die 20ste gaan ons fokus op die verhaal in Lukas 5:1-11. Lees hierdie week die verhaal 'n paar keer rustig deur en plaas jouself in die skoene van Petrus. Wat dink jy as Jesus in jou skuitjie klim en vandaar af preek (onthou, Hy het reeds jou skoonmoeder genees - 4:38-41)? Wat gaan deur jou gemoed as Jesus vir jou sê om weer die water in te vaar om weer probeer vis vang? En as jy wel die vis vang? Hoe voel jy as Jesus nader kom daarna? Wat gebeur

 • Ons gaan hierdie week voort met teksgedeeltes uit die Lukas evangelie. Ons fokus op Lukas 3:1-19. Lees dié gedeelte in die komende week 'n paar keer rustig deur. Dink na oor die volgende: Wat in hierdie gedeelte maak jou opgewonde of bied vir jou troos? Wat pla jou of maak jou ongemaklik? Waartoe word jy uitgedaag? Bring die sake in gebed na die Here en hou aan om deur die loop van die week dit te oordink. Ds. Wouter van Velden

 • Lukas 2:8-20 vertel van die Goeie Nuus van Vrede aan die herders, Maria en ander mense. Op die tweede Sondag van Advent fokus ons op die heelheidsbegrip van vrede. Lees vers 14 en dink na oor hoe God met liefde en welbehae na jou kyk. Wat beteken dit om met vrede in jouself en met vrede voor God en met vrede teenoor ander te leef? Die 16 dae van aktivisme van geen geweld teen vroue en kinders is van 25 November tot 10 Desember. Hoe leef ons met geregtigheid en

 • Teks: Lukas 1:46-55 Tydens die vier Adventsondae dink ons in besonder oor die koms van Jesus na die wêreld en die betekenis daarvan vir ons. Dit is volgende Sondag die begin van Advent – ons dink dan in besonder oor hoop. Daardie hoop wat Jesus na die wêreld gebring het. U kan die komende week hierdie teksgedeelte (Maria se Magnificat) lees en nadink oor die spesifieke boodskap van hoop in hierdie gedeelte. Ds. Heerden van Niekerk

 • Kerstyd is musiektyd! Ons nooi u na ons Kerssangdiens op 25 November om 9:00 by die NG Kerk Welgemoed. Die tema is: Die Krip – Kruis – Tafel – Wêreld. Dit sal ‘n kindervriendelike erediens wees met jonk en oud wat deelneem en saamsing. Soliste wat optree: Anke Ermel, Wilhelm Lichtenberg, Stephan le Roux en Elsa Klopper. Daar is ‘n acapella-groep 8MC asook ‘n kamerorkes onder leiding van Riaan Steyn met Chad Hendricks as dirigent. Nooi familie en vriende saam na hierdie viering van Christus se

 • Lees Lukas 15:11-32. Klim in die storie in en ervaar die gebeure en emosie. Dink na oor die Vader se liefde vir die oudste en die jongste seun. Watter geskenke van liefde ontvang jy elke dag uit God se hand?

 • Skriflesing: Fil. 4:4-7 In vers 4 lees ons: “Wees altyd bly in die Here!” Vers 5 roep ons op tot inskiklikheid teenoor ander mense. Vers 6 praat met ons oor besorgdheid. Vers 7 sê dat ons dié soort vrede kan hê wat alle verstand te bowe gaan. Kom ons dink oor hoe die nabyheid van die Here ons omgang met ander bepaal. Waarop loop dit uit – soos by jou straatadres?

 • Psalm 104 Gaan lees en oordink die woorde van Psalm 104.