Title Image

Woord vir die week vir 3 Maart 2019

Woord vir die week vir 3 Maart 2019

Volgende Sondag is Sondag van Verheerliking. Dit is die Sondag voor As-Woensdag wanneer lydenstyd begin. Ons gaan volgende Sondag Psalm 99 se inhoud as tema neem. Dit is ‘n lofpsalm waarin die fokus uitsluitlik op die verheerliking van God val. Die gebeure wat die oorsprong van die Sondag van Verheerliking is, is natuurlik in Lukas 9:28-26 opgeteken. Lees dit asb. maar dan ook die verhaal in Eksodus 34:25-28 waarna weer verwys word in 2 Kor. 3:13-18. Wie in die heilige teenwoordigheid van God was se gesig skyn van die glans van Sy heerlikheid. Dink asb.daaroor na. Bring jou vriende saam en kom verheerlik saam die Here.

Ds Nelis Janse van Rensburg

Sorry, the comment form is closed at this time.