Title Image

Woord vir die week vir 3 Februarie

Woord vir die week vir 3 Februarie

Week 2
Die Goeie Nuus vir almal
Lees Rut 1:16-17; 2:10-13; 3:7-13; 4:13-17.
Gedurende week een het ons nagedink oor die liefde van Christus wat ons dring. Ons ontvang Jesus se liefde en dit vloei deur ons na ander. Dít is God se beweging in sy koninkryk waarvan Hy ons deel maak. Ons is inderdaad draers van die Goeie Nuus!

Tydens week twee kyk ons na aanleiding van Rut se verhaal hoe ontmoetings met ander plaasvind en wie die mense is na wie ons die liefde van Christus moet laat vloei.

Ds. Heerden van Niekerk

Sorry, the comment form is closed at this time.