Title Image

Woord vir die week vir 24 Februarie

Woord vir die week vir 24 Februarie

Woord vir die week
Lukas 14:15-24
Ons sluit die 40Dae reeks af met die viering van die Goeie Nuus aan die nagmaaltafel. Die gelykenis in Lukas 14:15-24 beeld vir ons die kern van God se bedoeling met die mensdom as ‘n groot maaltyd uit. God bring by Sy maaltyd die verskeurdes bymekaar en verbind die mensdom op ‘n nuwe wyse aan mekaar. Sy bedoeling met die kerk is dat dit uitdrukking sal gee aan hierdie vreugde en versoening. Wat ‘n voorreg om ‘n genooide te wees. Jy is genooi – sien jou volgende Sondag by Sy fees.

Ds Heerden van Niekerk

Sorry, the comment form is closed at this time.