Title Image

Woord vir die week vir 17 Maart 2019

Woord vir die week vir 17 Maart 2019

Genesis 15:1-12, 17-18
Die Nuwe Testament beskou vir Abraham as ‘n held van die geloof, en ‘n uitmuntende voorbeeld vir die kerk om te volg (Romeine 4:3, 9, 20-24; Galasiërs 3:6; Jakobus 2:23). Hoe lyk ‘n mens wat in die Here vertrou? Is só mens total onwrikbaar, sonder enige twyfel? Lees die teks, en let Abraham se gemoed op – wat suggereer sy vrae oor sy vertroue? Dit is belangrik om te verstaan dat ons geloofsverhouding met die Here nie lekkeloos of klinies hoef te wees vir God om ons te aanvaar nie. Hy sluit ‘n verbond met Abraham terwyl hy slaap – en ontferm Homself sonder dat ons dit verdien.

Heinrich Niehaus

Sorry, the comment form is closed at this time.