Title Image

Woord vir die week vir 17 Februarie

Woord vir die week vir 17 Februarie

Week 4 Leef die Goeie Nuus
Hierdie week fokus ons op Johannes 10:1-21. Lees deur die loop van die week die gedeelte ‘n paar keer deur en let op na die beeld of frase wat jou aangryp. Dink na oor wat die Here moontlik vir jou daardeur wil sê. Lees ook Bylaag 3 (“Die goeie nuus in ses bedrywe”) in die gids. Indien jy nie ‘n gids het nie, kan ‘n videoinsetsel hieroor op NGK Welgemoed se YouTube kanaal gekyk word (soek vir “NG kerk Welgemoed” op YouTube). Indien jy tyd het, kan jy ook Anab Jain se “Ted” video op YouTube kyk. Soek vir “Anab Jain – why we need to imagine different futures”. Beskikbaar by https://www.youtube.com/watch?v=PYjWLqE_cfE

Ds Wouter van Velden

Sorry, the comment form is closed at this time.