Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons lees volgende Sondag tydens die erediens Johannes 1:1-14 & 2 Korintiërs 3:18. In Johannes 1:14 word gepraat van die heerlikheid van die Seun van die Vader terwyl 2 Korintiërs 3:18 praat van die heerlikheid van die Here wat ons almal weerspieël. Hou die twee verwysings na heerlikheid verband met mekaar, en indien wel, wat is dan die verband?

 

Sorry, the comment form is closed at this time.