Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Volgende Sondag gaan ons nadink oor ons families. Ons Skriflesing gaan kom uit Efesiërs 5:21-6:4. Die Bybel praat van Christosentriese huwelike, gesinne en families. Kan ons op grond van die Bybelse boodskap vir ons ‘n ander familiestruktuur voorstel as ‘n outoritêre struktuur met ‘n hiërargie? Hoe sal verhoudings in ons families werk as Christus die middelpunt daarvan is? Kom dink volgende Sondag saam.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.