Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons lees hierdie week Eksodus 32.  Ons kyk na Israel se reaksie op ‘n klaarblyklike afwesige God, en terselftetyd vier ons die Nagmaal
Inligting vir gemeente oor volgende week se nagmaal en kategese:

Volgende Sondag vier ons Nagmaal.  Ons gaan vir volgende Sondag die Nagmaal egter anders organiseer:  Daar gaan wel kategese wees vir kinders van pre-Gr R ouderdom tot en met Gr 4s. Daar gaan nie kategese wees vir Gr 5 en 6 kinders nie, hulle kan die erediens saam met ouers meemaak.  Ouers is welkom om kinders in die erediens te hou, maar daar gaan kategese wees vir kinders wat dit wil bywoon.

Sorry, the comment form is closed at this time.