Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

U kan ter voorbereiding Filippense 4:4-7 lees en veral let op die volgende:

“Wees altyd bly in die Here!” Vers 4
“Wees inskiklik teenoor alle mense.” Vers 5
“Moet oor niks besorg wees nie…” Vers 6 (a)
Maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend.” Vers 6 (b)
“En die vrede van God…” Vers 7

Sorry, the comment form is closed at this time.