Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons lees hierdie week Matt 25:14-30 met die oog op volgende Sondag se Woordverkondiging. Ons gaan in besonder nadink oor geleenthede wat op ons pad kom om ander te dien met die gawes / talente wat ons ontvang het.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.