Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons staan in die komende week stil by Markus 8:22-26. Dit is ‘n kort, eienaardige verhaaltjie. Twee onmiddellike vrae kom na vore as mens die gedeelte lees: Hoekom gebruik Jesus juis so ‘n metode om ‘n man te genees en hoekom het Hy meer as een “probeerslag” nodig? Raak gerus in die komende week ‘n paar keer stil met die gedeelte. Wat wil die Here dalk vir jou hierdeur sê?

 

Sorry, the comment form is closed at this time.