Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons lees hierdie week Johannes 12:20-33 met die oog op Sondag se erediens. Johannes 12 gee ’n karakterisering van die mense wat die Een wat gesterf het navolg, wat hulle eie lewe verloor ten einde dit te vind. Kom ons oordink die betekenis hiervan vir ons in die huidige tydsgewrig.

Sorry, the comment form is closed at this time.