Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons lees hierdie week Openbaring 3: 14 -22.

In hierdie gedeelte van Openbaring word daar ‘n kort brief geskryf aan die gemeente in Laodisea, Laodisea is een van sewe gemeentes wat in Openbaring uitgesonder word met so ‘n brief.  Hierdie brief aan Laodisea is egter geen liefdesbrief nie, die skrywer kla die gemeentelede aan van verskeie tekortkominge.  Hulle word aan die een kant beskryf as geestelik brandarm, blind en kaal, ‘n groot aanklag vir enige gemeente.  Dit is nie al nie, hulle word verder ook daarvan beskuldig dat hulle “louwarm” is – hulle is nie warm of koud vir die evangelie nie.  Hierdie beskrywing het baie vrae by mense laat ontstaan oor wat dit sou beteken.  Kan dit wees dat dit beter is om “koud” te wees teenoor die evangelie, as bloot “louwarm”?  Waarom word die gemeente aangekla van hierdie tekortkominge, en wat het dit te doen met die plek waarin hulle gewoon het?

 

Sorry, the comment form is closed at this time.