Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Dr Stéphan van der Watt speel ‘n sleutelrol in Missie Japan. Sy werksaamhede behels betrokkenheid by die teologiese opleiding van studente by die Gereformeerde Kweekskool in Kobe, leraarskap van die plaaslike gemeente en betrokkenheid by die liefdesdiens van die Gerformeerde Kerk in Japan (Reformed Church in Japan). Hy sou Suid-Afrika gedurende Augustus besoek het en op 2 Augustus by ons preek. Sy besoek moes a.g.v. COVID 19 tot 2021 uitgestel word. Ons het hom egter genooi om Welgemoed se erediens volgende Sondag vanuit Kobe te lei. Hy het ingewillig en die diens sal soos al ons ander dienste op YouTube gevolg kan word. Hy bedien die Woord na aanleiding van Matteus 13:1-9 & 18-23.

Sorry, the comment form is closed at this time.