Title Image

Woord vir die Week 25 November

Woord vir die Week 25 November

Teks: Lukas 1:46-55
Tydens die vier Adventsondae dink ons in besonder oor die koms van Jesus na die wêreld en die betekenis daarvan vir ons. Dit is volgende Sondag die begin van Advent – ons dink dan in besonder oor hoop. Daardie hoop wat Jesus na die wêreld gebring het. U kan die komende week hierdie teksgedeelte (Maria se Magnificat) lees en nadink oor die spesifieke boodskap van hoop in hierdie gedeelte.

Ds. Heerden van Niekerk

Sorry, the comment form is closed at this time.