Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons lees hierdie week Prediker 11:7 – 12:8.  Alles kom tot niks, sê die Prediker, alles kom tot niks.  Ons lees hierdie woorde van Prediker anders vandag as wat ons dit drie maande gelede sou gelees het, omdat ons in ‘n ander wêreld lewe as die wêreld van drie maande gelede.  Een van die belangrikste verskille tussen die wêreld van drie maande gelede, en die wêreld van vandag, is die manier waarop die toekoms lyk.  Die toekoms lyk anders, dit lyk vir sommige oomblikke asof die skrywer van Prediker ‘n punt beet het, dat alles wat ons doen en die lewe wat ons lei, tot niks kom nie.  Te midde van Covid is die vraag: is die skrywer van Prediker reg?  Wat het die skrywer van Prediker vir ons, vandag, te sê.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.