Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Ons lees hierdie week Johannes 21:1-14 met die oog op die Woordverkondiging volgende Sondag. Jesus verskyn vir ‘n derde keer aan die dissipels nadat Hy uit die dood opgewek is. Te midde van onsekerheid oor die toekoms, midde-in die naakte alledaagsheid van nuttelose arbeid, word die dissipels se lewens meteens ingetrek in ‘n Paasverhaal wanneer ‘n vreemdeling op die strand verskyn. Die opgestane Paasheer soek ons telkens weer op – ook nou, drie weke ná Pase in hierdie uitdagende situasie.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.