Title Image

Woord vir die week

Woord vir die week

Hierdie week lees ons Eksodus 4:10-31. Die fokus val op verse 10-18 en 27-30 (ons sal by ‘n volgende geleentheid aandag gee aan die vreemde verhaal in vers 19-26). Lees die fokusgedeeltes deur die loop van die week ‘n paar keer rustig deur en dink na oor wat die Here daardeur vir jou wil sê.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.