Title Image

Gemeentebediening

Gemeentebediening

Die gemeentebediening staan onder leiding van die Bedieningskommissie. Die Leier-ouderling is die voorsitter.

Hierdie kommissie is verantwoordelik vir al die bedieningswerk wat o.a. toerusting, kleingroepe en die kerkjaar insluit.

Kerkjaarkalender

Ons volg in Welgemoed die kerkjaarkalender getrou. Dit verleen diepte aan ons gemeentelike aktiwiteite en verseker dat aan die volle spektrum van die boodskap
van die Bybel aandag gegee word.

Koninkrykstyd

Tussen Pinkster en Advent le KONINKRYKSTYD: Ons onthou in die volgende maande dat God self sy koninkryk laat kom – maar in die proses gebruik Hy ook vir ons.

Pasgamaal

Palmsondag

Opstanding

Aswoensdag