Title Image

Gemeentebediening

Gemeentebediening

Die gemeentebediening staan onder leiding van die Bedieningskommissie. Die Leier-ouderling is die voorsitter.

Hierdie kommissie is verantwoordelik vir al die bedieningswerk wat o.a. toerusting, kleingroepe en die kerkjaar insluit.

Kerkjaarkalender

Ons volg in Welgemoed die kerkjaarkalender getrou. Dit verleen diepte aan ons gemeentelike aktiwiteite en verseker dat aan die volle spektrum van die boodskap
van die Bybel aandag gegee word.

Koninkrykstyd

Ons is nou in die Koninkrykstyd van die kerkjaar. Dit strek van
Drie-eenheid Sondag, die Sondag na die pinksterfees tot en met die aanvang
van die adventstyd.

Pasgamaal

Palmsondag

Opstanding

Aswoensdag