Title Image

Gemeentebediening

Gemeentebediening

Die gemeentebediening staan onder leiding van die Bedieningskommissie. Die Leier-ouderling is die voorsitter.

Hierdie kommissie is verantwoordelik vir al die bedieningswerk wat o.a. toerusting, kleingroepe en die kerkjaar insluit.

Kerkjaarkalender

Ons volg in Welgemoed die kerkjaarkalender getrou. Dit verleen diepte aan ons gemeentelike aktiwiteite en verseker dat aan die volle spektrum van die boodskap
van die Bybel aandag gegee word.

Lydenstyd

Dié tyd van die kerkjaar herinner ons hoe diep God se liefde vir ons is – so lief dat Hy sy Seun na ons laat neerdaal het om vir ons sonde te ly en te sterf.

Pasgamaal

Palmsondag

Opstanding

Aswoensdag