Title Image

Gemeentebediening

Gemeentebediening

Die gemeentebediening staan onder leiding van die Bedieningskommissie. Die Leier-ouderling is die voorsitter.

Hierdie kommissie is verantwoordelik vir al die bedieningswerk wat o.a. toerusting, kleingroepe en die kerkjaar insluit.

Kerkjaarkalender

Ons volg in Welgemoed die kerkjaarkalender getrou. Dit verleen diepte aan ons gemeentelike aktiwiteite en verseker dat aan die volle spektrum van die boodskap
van die Bybel aandag gegee word.

Hemelvaart

Onthou dat Jesus regeer van waar hy na sy Hemvaart sit: aan die regterhand van God.

Pasgamaal

Palmsondag

Opstanding

Aswoensdag