Title Image

Gemeentebediening

Gemeentebediening

Die gemeentebediening staan onder leiding van die Bedieningskommissie. Die Leier-ouderling is die voorsitter.

Hierdie Kommissie is verantwoordelik vir al die bedieningswerk wat o.a. Toerusting, Kleingroepe en die Kerkjaar insluit.

Koninkrykstyd

Pinksterfees

Pasgamaal

Palmsondag

Opstanding

Aswoensdag