Title Image

Fasiliteite

NGK Welgemoed

Fasiliteite

Die geboue van  NG Kerk Welgemoed is beskikbaar vir troues, begrafnisse en konserte.

Die volgende fasiliteite is te huur:

Kerkgebou (met uitstekende akoestiek vir musiekkonserte)

Kerksaal

Vir meer inligting kontak gerus:

Fasiliteitebeampte – vakant

Tel:  021 913 2320

ontvangs@ngkwelgemoed.co.za

 

NG Kerk Welgemoed het ‘n vakature vir ‘n  Fasiliteitebeampte (voltyds).

 

Fasiliteitsbeampte

Verlangde profiel

ʼn Persoon wat oor die volgende vaardighede beskik:

 • Bestuursvaardigheid (beplanning, organisering, leidinggewing, beheer en kontrole);
 • Administratiewe vaardigheid (kantoorbestuur, rekordhouding, korrespondensie);
 • Kommunikasie vaardigheid (mondelings en skriftelik);
 • Rekenaarvaardigheid; en
 • Benutting en instandhouding van basiese werkfasiliteite en kantoortoerusting.

 

Primêre verantwoordelikhede

 • Operasionele bestuur, administrasie en beheer van fasiliteite (geboue en infrastruktuur), bates, toerusting, voorraad en terrein;
 • Instandhouding en versorging van geboue, bates, toerusting, voorraad en terrein;
 • Sekerheid van geboue, bates, toerusting, voorraad en terrein;
 • Rekordhouding;
 • Sleutelbeheer;
 • Aankope en bevoorrading;
 • Bestuur van en toesig oor skoonmaakdienste en toegewese personeel;
 • Voorbereiding vir aktiwiteite en opruiming daarna; en
 • Verrigting van verantwoordelikhede ten opsigte van kerklike aktiwiteite.

 

Inherente posvereistes

 • Verrigting van diens na-ure en op Sondae; en
 • In staat om redelikerwys fisiese werk te verrig.

 

Vereistes

 • Jonger as 63 jaar;
 • Minimum akademiese kwalifikasie: Matriek;
 • Taalvaardigheid: Afrikaans en Engels;
 • Menseverhoudinge: Leierskap, spanwerk en goeie interpersoonlike verhoudinge;
 • Rekenaarvaardig (MS Word, Excel, Outlook);
 • Tegniese vaardighede; en
 • Eerlikheid, betroubaarheid en integriteit.

 

Werksure

45 uur werkweek (binne gereguleerde skiktyd bedeling), wat naweke insluit.

 

Aansoeke

Aansoeke moet ʼn omvattende CV, aansoekbrief, gewaarmerkte afdruk van ID dokument, kwalifikasies en die name/kontaknommers van drie onlangse referente insluit.

Per hand/pos: Diasstraat 15, Welgemoed, 7530 of

Per e-pos: Fritz.Brand@ngkwelgemoed.co.za

 

Navrae: Fritz Brand, Administrasie Bestuurder – Tel: 021 913 2320

 

Sluitingsdatum: 4 Januarie 2021