Title Image

Doop

NGK Welgemoed

Doop

Doopsondae is elke eerste Sondag van die maand.

Alle voornemende doopouers wat lidmate van die gemeente is, woon ‘n dooptoerustingskursus by. Hierdie kursus strek oor drie aande en word aan die begin van elke kwartaal aangebied. Kontak gerus die kerkkantoor vir enige navrae.

Maak gerus met ons kontak deur jou besonderhede hier in te vul.