Title Image

Die boodskap vir die week

Die boodskap vir die week

Vandag se boodskap

Ons lees vandag Genesis 29:31-30:24 wat vertel van Lea en Ragel se kinders wat die stamvaders van Israel word. Daar is vele temas in die gedeelte waarop ons sou kon fokus, maar vandag kyk ons spesifiek na Lea se verhaal.

 

In hierdie deel van Genesis fokus ons maklik op Jakob en sy verskillende ervarings. Ons ken dalk ook die verhaal van sy liefde vir Ragel. Lea skuif egter dikwels op die agtergrond. Deur haar verhaal oor te slaan, doen ons presies wat ander in haar leeftyd met haar gedoen het: Sy word nie deur diegene om haar werklik as belangrik geag nie en haar hartseer syfer deur die name wat sy aan haar seuns gee. Tog sien God haar pyn raak en tree in haar belang op.

 

Sy is egter ook nie sonder fout nie en teen die einde van die hoofstuk is mens diep onder die indruk van menslike gebrokenheid. Die merkwaardige, en ook troosvolle, nuus is egter dat God vir Lea en diegene om haar intrek in sy groot verhaal. Dit gebeur ondanks, en selfs partykeer deur, hulle tekortkominge.

 

 

Sorry, the comment form is closed at this time.