Title Image

Boodskapp vir die week

Boodskapp vir die week

Ons lees Johannes 15: 9

Die vyfde Sondag van Paastyd en Moedersdag.

Ons sê dat die huis is waar die hart is, en ons weet dat die hart is waar die liefde bly.  Dan kan ons ook sê: ons tuiste (soos home, nie net ‘n house nie) is daar waar liefde is.  Ons tuiste, die plek waar ons tuiskom, is die plek waar ons liefde die eerste keer ontmoet, waar ons liefde die meeste ontmoet, waar ons liefde aanhoudend en keer op keer raaksien, raak hoor, raak voel.

Wanneer die Here sê: “Bly dan in my liefde”, waar is die plek ons dan moet bly?  Waar is die plek wat ons vir liefde ontmoet?  Of eerder, waar is die plek waarby ons vir Liefde ontmoet?  In hierdie gedeelte waar die Here die konneksie maak met die liefde van ‘n ouer en ‘n vriend, begin ons iets verstaan van die lewe van God se liefde.  Dat die plekke en persone van liefde vervleg is, die plekke waar ons liefde ontmoet, is baie keer die mense waar ons met onvoorwaardelike liefde kennis maak.  Wanneer ons hoor “Bly dan in my liefde”, wat vra dit van ons?  Ja, ons moet bly in die liefde van God, maar ook, ons moet sorg dat ander wat naby ons is, ook wil bly in die liefde van God.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.