Title Image

Boodskap vir die week

 • Preekskets: Psalm 100  Psalm 100 is kort, maar kragtig. In ons Psalmboek is dit een van die Psalms wat meer gereeld gesing word en sy melodie word vir verskeie ander liedere ook gebruik. Die opskrif “’n Dankpsalm” som mooi die hele Psalm op: Dit is in geheel gerig daarop dat die volk feestelik hulle dankbaarheid tenoor God kan betuig. Soos vers 4 sê “Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam …”.   As die Psalm

 • Jeremia 8:18 - 9:1 Jeremia is bekommerd oor die volk van die Here se afvalligheid. Met allerlei argumente sus hulle die volk sodat hulle voortgaan met hulle rituele en godsdienstige praktyke sonder om van harte die Here te dien. Soms klink dit of Jeremia die probleem sien, maar nie regtig raad het met sy volk nie. Dit is asof geen terregwysing en geen waarskuwing hulle beweeg tot dieper nadenke, verootmoediging en inkeer nie. Die volk word al meer verwond deur sy

 • Skriflesing: Jakobus 1:19-27 Jakobus verduidelik  hier wat egte, suiwer godsdiens “voor God die Vader” is. Nie alleen is die “voor God” ‘n uiters bekende uitdrukking in die Ou-Testamentiese tradisies nie, maar in die Christendom sou dit in die vorm van ‘n lewe coram Deo (voor die aangesig van God) ook ‘n belangrike rol speel. Soos min ander uitdrukkings sou dit ‘n samevattende term word vir die essensie van die wandel met God. In die Ou-Testament kom hierdie motief in verskillende vorme voor. Dink byvoorbeeld

 • Lukas 15:1-10 Hierdie twee bekende gelykenisse sê iets van die hart van die evangelie – inderdaad, van die vroegste af het Christene uitbeeldings van Jesus as die Goeie Herder gemaak, wat daarop wys dat tekste wat sulke beeldspraak gebruik, van die begin van die kerk af vir ons spesiaal was. Daar is ‘n aanvoeling vir die gepastheid van die beeld. Die tweede gelykenis, die van ‘n vrou opsoek na ‘n verlore muntstuk, herhaal die idee van die herder. Jesus wys deur

 • Psalm 74 Wat is die hooffokus van die erediens? Daar is verskeie antwoorde daarvoor. ‘n Verdere vraag sou wees hoekom ek en jy persoonlik erediens toe kom? Is dit om skaflik te lyk? Ontvlugting? Om God te loof en te prys?   Wat van dat ons erediens toe kom om te huil?   Psalm 74 is ‘n gemeenskaplike klaaglied. Dus, die gemeente van die Here het dit tydens klaagdienste saam gesing. Die Psalm vertel van die verwoesting van die Tempel en die swaarkry van

 • Skriflesing: Kolossense 3:1-17 Paulus praat met die gemeente in Kolosse oor ‘n verskeidenheid van Christelike deugde (3:5-17). In vers 16 doen hy ‘n spesifieke beroep op gemeentelede, naamlik dat hulle mekaar moet leer en onderrig. Dit moet gedoen word met “alle wysheid,” met ander woorde die wysheid wat die Gees gee (1:9). Dit veronderstel dat gemeentelede ontvanklik sal wees wat die Here deur ander vir hulle wil sê - dat hulle waarlik gewillig sal wees om geleer te word (“teachability”). Hoe onderrigbaar

 • Jeremia 1 Die roeping van ‘n profeet Jeremia se roepinsgverhaal is aangrypend. Nog voordat hy gebore is het die Here hom aan Hom gewy. Van die begin af is sy lewe op ‘n trajek geplaas om groot dinge in die Koninkryk van God te doen. Dit het natuurlik nie alles maklik gebeur nie. Jeremia speel eers die “ek-is-te-jonk-kaart”. Maar tevergeefs, sy roeping is sy roeping. Die vraag is natuurlik of Jeremia ‘n uitsondering was. Het God ander gelowiges van sy tyd ook

 • Preekskets: Hebreërs 11:1-12:3 Die boek Hebreërs is meesterlik saamgestel met die een deel wat in die volgende invloei.  Teen die tyd wat daar by ons teksgedeelte gekom word het die skrywer al diep ingegaan op Jesus Christus as Seun van God en Seun van die mens, geskryf oor die gevaar van ongeloof en dan ‘n hele paar hoofstukke gewy om vir die gelowiges die uitmuntendheid van Christus se priesterskap en die betekenis daarvan te beskryf. Teen hoofstuk 10 se einde skryf hy oor

 • Skriflesing: Romeine 12:1-8 & Filippense 1:9-10 Die indruk bestaan soms dat veral Christene met ‘n gereformeerde agtergrond (te) min klem lê op die ervaringskant van die wandel met God. Ongetwyfeld het die gereformeerde kerke soos hulle sedert die ortodoksie van die 17de eeu ontwikkkel het, skuld aan hierdie persepsie. Tog is dit waar dat ‘n gereformeerde Christen nie per se minder vroom as ander Christene is nie. Onder die soberheid van baie gereformeerdes en hulle terughoudendheid om veel oor hul eie ervarings

 • Trou Die boek Hosea vertel van die volk van die Here se ontrou aan Hom. Dit is so erg dat die profeet hulle vergelyk met ‘n prostituut. Die Here is moedeloos met hulle. Hy wil hulle nie meer sy volk noem nie. Hy wil nie meer aan hulle verbind wees nie. Maar telkens, net wanneer Hy die verhouding met hulle finaal wil beëindig, besef Hy weer dat Hy vir hulle lief is en dat dit vir Hom bitter moeilik is om

 • Preekskets: 2 Konings 6:8-23 Die temas van “sien” en “nie sien nie/blind wees” speel ‘n belangrike rol in die gedeelte wat ons vandag saam lees.   Eerstens is daar die konings van Aram en Israel wat eintlik nie “sien” nie: Hoewel mens sou dink dat hulle as leiers insig sou hê (“sien”) skiet hulle altwee tekort in hulle optrede.  Dan is daar Elisa se slaaf wat aanvanklik vaskyk in die Aramese leër. Maar die manier waarop hy kyk is onvolledig – hy sien

 • Boodskap vir vandag! Ons gebruik graag die woordfrase “Wat geld nie kan koop nie” en verwys dan gewoonlik na goedgunstigheid en waardes soos ware omgee, deernis, vriendskap, lojaliteit, diens, eerlikheid, liefde, vrede en vreugde. Dis ‘n verwysing na wat waarlik die lewe mooier, gesonder en beter kan maak. Jesaja 55 is ‘n uitnodiging na ware lewe! ‘n Uitnodiging wat jou soekend roep! Kom, kom na My! Ek nooi jou! Kom, kom drink water! Kom, kom kry water verniet! Kom, kom koop nog meer, brood, melk, wyn! Kom,

 • PREEKSKETS: Genesis 15 Abraham is hier nog bekend as Abram – die verandering kom eers wanneer die besnydenis as teken van die verbond ingestel word. Daardie verbond begin as belofte van God dat Abram se nageslag die beloofde land sal besit (Gen.12); word gesluit deur die verdeling van diere as offergawes (Gen.15); ontvang dan die teken van besnydenis (Gen.17). Vanuit Abraham en Sarah word Isak gebore, vanuit Isak en Rebekka word Jakob – later Israel – gebore, en vanuit Israel

 • #KLEIN DINGETJIES Dink net hoe totaal anders en ’n totaal ander plek sal die wêreld wees: #as elke kind van God net sy deeltjie doen, #as ek hoop kan gee, #as ek vir mense kan sê: ‘Moenie bekommerd wees nie – daar is beter dae oppad’ #as ek vir mense kan sê: ‘Kom stap saam met my! Kom soek saam met my! Kom deel saam met my! Kom wees net saam met my!’. Hoe gee ek vir hulle hoop vir

 • Sondag van Verheerliking Vandag is Sondag van verheerliking. Dit is die oorgang van Epifanie na Lydenstyd. Dit fokus op die verheerlikte Christus aan die begin van sy lydensweg. Eerskomende Woensdag is Aswoensdag wat die begin van die lydenstyd is. Die dag verwys natuurlik na die gebeure wat o.a. in Markus 9 beskryf word toe Jesus vir Petrus, Johannes en Jakobus saam met Hom na ‘n hoë berg geneem het waar hulle heeltemal alleen was. In Engelse Bybels is die opskrif van die

 • Vier die Goeie Nuus Die gelykenis in Lukas 14:15-24 beeld vir ons die kern van God se bedoeling met die mensdom as ‘n groot maaltyd uit. Die tema van die maaltyd kom op talle plekke in die Bybel voor. Jesaja skets die aanbreek van die Messiaanse era soos volg: “Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige ‘n feesmaal gereed maak vir al die volke, ‘n feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos

 • Vertel: Dra die Goeie Nuus Week 4: Leef die Goeie Nuus. Johannes 10 In bylaag 3 van die 40Dae handleiding word die goeie nuus in ses bedrywe beskryf (die video is ook op ons YouTube kanaal beskikbaar). Daarin word verduidelik dat die kerk in die vyfde bedryf van God se groot storie leef – tussen Jesus se werk op aarde (vierde bedryf) en die voleinding waar God alles finaal sal nuut maak (sesde bedryf). Die voleinding en toekomstige lewe by God is

 • Jesus sien ‘n Siro-Fenisiese vrou raak en het empatie en deernis bewys (Markus 7). Wie het jy die afgelope tyd gesien wat deernis by jou wakker gemaak het? (PATOS) Ons leef in ‘n gebroke en gepantserde wêreld. Ons word geroep om die goeie nuus van Jesus binne-in ons alledaagse wêreld te vertel. Die boodskap van versoening, heelheid, vrede en genade en van geloof, liefde en hoop word aan ons toevertrou. Ons verbale en nie-verbale woorde en gedrag is ‘n

 • Week 2 - Die Goeie Nuus vir almal Skriflesing: Rut 1:16-17; 2:10-13; 3:7-13; 4:13-17 Verlede week het ons nagedink oor die liefde van Christus wat ons dring. Ons ontvang Jesus se liefde en dit vloei deur ons na ander. Hierdie week kyk ons na aanleiding van Rut se verhaal hoe ontmoetings met ander plaasvind en wie die mense is na wie ons die liefde van Christus moet laat vloei. Wat leer die Rutverhaal ons oor ontmoetings met ander mense? 1. God werk deur die

 • Week 1 Die Goeie Nuus dring ons Lees 2 Korintiërs 5:11-21. 14Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het. 15En Hy het vir almal gesterwe, sodat dié wat lewe, nie meer vir hulleself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en uit die dood opgewek is. 16Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus

 • Lukas 5:1-11 In hoofstuk 4 lees ons hoe die mense in Nasaret, Jesus se eie tuisdorp, Hom verdryf omdat hulle nie van sy boodskap hou nie. Hy keer terug na Kapernaum en van daar preek Hy onder andere ook langs die Gennesaretmeer (die see van Galilea). Anders as die mense van sy tuisdorp, is die mense gretig om God se woord te hoor. Die verkondiging van die evangelie is ook uiteindelik waartoe Petrus geroep word as hy aan die einde

 • Matteus 13:1-9; 18-23 Dit is altyd wonderlik om goeie nuus te hoor! Matteus 13 nooi ons om na Goeie Nuus te luister in die woorde: “wie ore het, moet luister.” Matteus word beskryf as die evangelie van Jesus. Die woord evangelie beteken goeie of blye boodskap, dus Goeie Nuus. Die Goeie Nuus is God se liefde wat in Jesus verskyn. Die Goeie Nuus is Jesus se geboorte, Sy lewe en bediening, Sy kruisiging, Sy opstanding, Sy verskyning in

 • Lukas 2:8-20 Die engelekoor sing ‘n lied oor die Goeie Nuus van vrede – “Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy ‘n welbehae het”. Die hemel en die aarde word in hierdie lied saamgebind. God en mense word in hierdie lied saamgebind. Eer en vrede word in hierdie lied saamgebind. Hierdie lied se boodskap word oorgedra aan herders, randfigure in die samelewing wat in die storie van God se

 • Skriflesing: Lukas 1: 46-56 Die engel Gabriël het die boodskap aan Maria gebring dat sy swanger sal word en ‘n seun in die wêreld bring. Nadat Maria dié boodskap ontvang het, hef sy ‘n loflied aan. Maria sing vanuit haar konteks waarin sosiale wanorde, magsmisbruik en politieke rampokkery aan die orde van die dag was, waarin die kloof tussen oormatige weelderigheid en matelose armoede groot gegaap het, waarin hierdie kloof deur ‘n houding van hoogmoed aan die een kant en ‘n

 • Boodskap vir Vandag Lukas 15:11-32 Lukas 15 is ‘n familieverhaal. Dit is ‘n verhaal wat baie al geinspireer het om liedjies soos Amazing Grace en Genade onbeskryflik groot te skryf en skilderye te verf soos die bekende Rembrandt se The Prodigal Son in 1669 en meer onlangs Sieger Köder se skildery (prent). In die skildery van Sieger Köder sien ons die vreugdevolle omhelsing van ‘n pa en sy jongste kind met die oudste kind wat met opstandigheid om die

 • Skriflesing: Fil. 4:4-7 Filippense 4:4-7 vertel hoe dinge in ons lewe verander as Christus “nader” aan ons kom. Dit is soos iemand wat die deure oopruk waar agter ons met ons traagheid en angs sit en aan ons verklaar: Verbly julle, die Oorwinnaar is hier! Blydskap - nuwe lewensmoontlikhede. Hoe ontvang ons hierdie blydskap? Ons ontvang dit in Christus, in gemeenskap met Hom en deur Hom. Die gemeenskap met Christus skep die lewensruimte waarbinne die blydskap en vrede vir die gelowige

 • Preekskets: Psalm 104 Psalm 104 is ‘n lieflike Psalm wat die grootsheid en die rykheid van die skepping besing. God se kreatiwiteit en sorg vir die skepping word uitgelig en dit is duidelik dat alles keurig aanmekaar gesit is. Die werk as geheel is ‘n digterlike uitdrukking van God se woorde in Genesis 1: “En God het gesien dit is goed”. Verse 1-9 fokus veral op God as die skepper en verse 10-23 fokus op God se voorsienige sorg

 • Boodskap – Hebreërs 4:12-16 ‘n God met empatie. Empatie beteken om iemand anders se pyn te voel, om jouself in iemand anders se skoene te plaas. God is nie ‘n ver-af wese wat ons menswees nie verstaan nie. God is deur Jesus en Sy Gees teenwoordig by ons en in ons. God ken ons. God praat met ons en Sy woorde is magtig en kragtig en kan beskryf word as lewend, aktief, energiek en produktief. Ja, dit

 • Psalm 55 Die lewe bied allerhande uitdagings. Dikwels is dit geleenthede tot groei en ontwikkeling. Dit gebeur egter ook dat daar tye is wat dit voel asof dinge te veel raak. Wanneer dit gebeur, reageer mense op verskillende maniere.   Dit lyk asof dinge op ‘n stadium ook te veel geraak het vir die digter van Psalm 55. Hy ervaar druk en vyandskap teenoor hom (v2-6), maar hy sien ook soveel wanorde om hom raak dat dit hom heeltemal onder kry (v10-12).