Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

‘n Boom by ‘n Waterstroom: Jeremia 17:5-8

Die NG Gemeente Welgemoed-boom staan al vir 50 jaar langs die groot Waterstroom.  Ons takke het oor dié tyd welig gegroei. Daar was lentetye toe alles vrolik was, maar ook wintertye toe dit wou lyk of alles sterf. Die somertye was altyd vol feestelikheid en hoop. Die tye van afskakeling, nadenke en introspeksie was ons herfs.

En so, deur die seisoene heen, het ons die vrugte sien kom en gaan. Baie kon daarvan eet. Hulle is geestelik gevoed, maar ook met insig en wysheid, met diensbaarheid en toewyding.  Ander is ook fisies gevoed deur die vrugte van ons boom. Trouens, die skadu en voeding wat die gemeente oor die jare aan mense met minder bevoorregte gebiede het, was oorvloedig. Die boom het ook ‘n getuienis gelewer van die Waterstroom, sy voedingsbron, en van sy geankerdheid selfs deur storms heen.  Die boom het getuig van die groeikrag wat die Gees, die Heer en lewendmaker, voorsien wat die lewe tot in sy verste vertakkings sprei.

Ons dink vandag terug aan sovele van ons voorgangers in die gemeente wat ons al ontval of wat verhuis het. Dit is mense op wie se skouers ons vandag staan. Dit is mense wat gehelp het dat die wortels dieper strek en die vrugte welig pryk. Dit is die mense in wie se spore ons maar net kon inval.

Ons dank ook vandag die Here vir elkeen wat in hierdie moeilike en ontwrigtende tye steeds die sap in ons gemeente laat vloei. Hulle is die oop kanale waardeur die Gees vloei, waardeur diensbaarheid gebeur, waardeur troos almal bereik wat hartseer is. Hulle is die mense wat voorbidding doen en omgee vir ander in die gemeente en daarbuite wat op een of ander wyse ‘n stryd voer. Hulle is die hande en die voete van die Here Jesus wat sy dienswerk voortsit.

Maar bo alles is ons dankbaar vir die Waterstroom. Hy is die bron van alle goedheid. Hy is die Een uit wie ons al ons lewensenergie en wysheid put. Hy is die een wat ons lewend hou te midde van storms en aanvegtings. Hy is die bron van ons lewe. Daarom gee ons aan die Waterstroom al die eer en verkondig ons sonder voorbehoud sy lof. Aan Hom kom toe al die eer en heerlikheid tot in ewigheid.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.