Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Matteus 25:14-30

Hierdie gelykenis vertel van ‘n man wat op reis gaan en sy besittings aan sy slawe toevertrou. Aan een gee hy vyf muntstukke, aan ‘n volgende een gee hy twee en aan die derde slaaf gee hy een. Hy deel die muntstukke uit volgens elkeen se bekwaamheid.

 

Die slawe wat onderskeidelik vyf en twee muntsukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en die wins verdubbel. Die slaaf wat een muntsuk ontvang het, het egter ‘n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Met sy terugkeer was die eienaar verheug oor die wins wat die eerste twee slawe gemaak het. Met die derde slaaf se optrede was hy egter baie ontevrede en spreek hom ernstig aan.

 

Wat wil hierdie gelykenis by ons tuisbring?

 

Die muntstuk simboliseer geleenthede wat ons ontvang om goeie dade in God se koninkryk te verrig.

 

Die slaaf wat die een muntstuk ontvang het teken vir ons ‘n prentjie van die persoon wat nie kans sien om homself op die spel te plaas vir die koninkryk van die hemel nie: “I am not an exceptional man; I have a talent for surrender.” Hy onttrek hom aan sy plig tot diens en getuienis. Hy gee sy lewe terug as ‘n “ongeleefde lewe”!

 

In die geval van die ander twee slawe leer ons dat die koninkryk van die hemel nie staties is nie, maar dinamies; dit is iets wat aan die dissipel toevertrou is en waarmee gewoeker moet word. God se kinders moet vermenigvuldigers wees van die gawe van Christus. Verlossing is nie bloot om gered te wees nie, maar om verder te leef, verder te red, verder te wandel op grond van die heil wat in jou lewe werklikheid geword het. Wat dit konkreet beteken, word in 25:31-46 uitgespel.

 

Kom ons dink opnuut na oor die muntstuk/ke wat elkeen van ons ontvang het. Waar is jou geleenthede? Wat maak jy met die skat in jou hart en hand?

 

Sorry, the comment form is closed at this time.