Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Preekskets: Efesiërs 6:10-20

Die Christen se wapenrusting is ‘n beeld wat baie van ons uit ons kinderdae onthou. Die verskillende dele van die uitrusting vorm ‘n baie lekker en kreatiewe kategeseles. As mens nou egter daaroor dink, is dit tog ook ‘n vreemde beeld om van toepassing te maak op ‘n Christen: Kernelemente van ons geloof gaan immers oor versoening en vrede. Die boek Efesiërs onderstreep juis hoe verskillende mense deur Christus se werk bymekaar gebring word. En nou beskryf Paulus ons geloofslewe met ‘n beeld wat herinner aan die geweld en onderdrukking van die Romeinse Ryk.

 

As mens egter na die konteks kyk waarin Paulus dit gebruik, raak dit duideliker hoekom hy hierdie dramatiese beeld gebruik. Hy onderstreep aan die Efesiërs die feit dat gelowiges se stryd “nie teen vlees en bloed is nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.” Die beeld van ‘n soldaat maak duidelik hoe ernstig ons geloofstryd is.

 

Die stryd word egter gevoer met die krag en uitrusting wat God gee, en nie ons eie middele nie. Dit is dan juis treffend dat Paulus aandui hoe gebed ‘n deurlopende rol in dit alles speel (v18). Die gebed is dan ook nie net vir ons eie stryd nie, maar ook vir elke ander gelowige. Vandag het ons ook geleentheid om vir hulle in te tree.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.