Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Jeremia 8:18 – 9:1
Jeremia is bekommerd oor die volk van die Here se afvalligheid. Met allerlei argumente sus hulle die volk sodat hulle voortgaan met hulle rituele en godsdienstige praktyke sonder om van harte die Here te dien. Soms klink dit of Jeremia die probleem sien, maar nie regtig raad het met sy volk nie. Dit is asof geen terregwysing en geen waarskuwing hulle beweeg tot dieper nadenke, verootmoediging en inkeer nie. Die volk word al meer verwond deur sy verontregting van mense, korrupsie, uitbuiting en selfsug. Die probleme is so groot dat Jeremia diep ontroer en eintlik gebroke is. Hy rou oor sy volk se verval.  Dan vra hy in desperaatheid: Is daar ‘n balsem (salf) in Gilead wat hierdie wonde kan genees?, Is daar ‘n dokter met ‘n voorskrif vir hierdie mense?
Hierdie ervaring van Jeremia resoneer diep met die ervaring van predikers vandag in Suid-Afrika. Ons sien die gebrokenheid, magsmisbruik, verval, korrupsie, verontregting, doodslag, minagting van die gemarginaliseerdes. Dit is so groot dat dit ons oorrompel. Ons roep saam met Jeremia uit: Is daar ‘n salf vir die wonde van ons nasie? Is daar ‘n geneesheer met ‘n voorskrif vir ons mense?  Hieroor moet ons Sondag goed dink. Dalk, net dalk breek daar vir ons lig deur, sodat ons kan sien en hoor en doen.

Sorry, the comment form is closed at this time.