Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Psalm 27:4; Filippense 3:13 & Lukas 10:42

Wilhelm Jordaan skryf in die Die Burger (28 Julie 2021) dat al die ellendes wat ons tans ervaar tot die gevolg het dat baie se “hoopmeter” by ‘n wanhopige nul vasgesteek het. Ons is tans besig met ‘n reeks preke oor gebed. Daarom wil ek met u drie bedes deel oor hoe ‘n mens kan bid in ‘n tyd wat jou “hoopmeter” op nul staan.

 

Bede 1 (Psalm 27 vers 4: “Net een ding het ek van die Here gevra…”)

Dit is duidelik dat die digter ‘n tyd van beproewing verduur. Daar is magte buite sy beheer wat sy lewe bedreig. Hy bid dat die Here hom help dat hy sy vrees en eensaamheid te bowe kom. Dit sal gebeur wanneer hy God se teenwoordigheid en goedheid in sy benouende omstandighede ondervind.  Daarom vra hy net hierdie een ding. Aan die einde van die psalm skemer dit deur dat die digter innerlike vrede ontvang: “As ek darem nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie…! (vers 13).

 

Bede 2 (Filippense 3 vers 13: “Maar een ding doen ek..)

Innerlike vrede is belangrik, maar dit mag nie daartoe lei dat ons dit as ‘n veskoning gebruik vir onbetrokkenheid by die huidige omstandighede nie. Daar is ten spyte van al die bedreigende magte nog veel wat ons kan doen om van die wêreld ‘n beter plek te maak. Paulus het juis dit gedoen – sy oogmerk was om Christus te ken, om Hom na te volg, en om alles te doen waartoe Hy hom roep. En kyk net wat het Paulus alles in uiters moeilike omstandighede vermag. God wil deur sy Gees ook vir ons die moed gee om daardie dinge te doen wat ons leefwêreld ‘n beter plek maak – moontlik net daardie een ding.

 

Bede 3 (Lukas 10 vers 42: “Maar net een ding is nodig..”)

Marta was oor die kleinste besonderhede begaan. Sy wou graag mense tevrede stel en bedien, sy wou graag die “regte dinge” doen, maar intussen het sy ook dikwels daarin geslaag om almal om haar ongemaklik te laat voel. Sy kon ook praat sonder om eers te dink. Marta sou later die een ding wat in haar geval nodig was toe-eien, naamlik dat aanbidding begin deur in stilte te luister. God wil vir ons die gawe van wysheid gee om te onderskei wat ons moet aflê, maar ook nuut kan doen.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.