Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Lukas 15

In Lukas 15 is daar drie gelykenisse van Jesus oor verlorenheid, die gelykenis van die verlore skaap, die verlore muntstuk en die verlore seun. Die gelykenisse vorm deel van die sogenaamde ‘reisdokument’, dit wil sê die verhaal van Jesus se reis na Jerusalem waar Hy gekruisig sou word. Dit moet ook gelees word binne die konteks van die strydgesprekke wat Jesus met die Fariseërs en die Skrifgeleerdes voer. Hulle is beswaard (murmureer = dieselfde Griekse woord vir die murmereer van Israel in die woestyn). Jesus ontvang sondaars en eet selfs saam met hulle. Die mense na wie hulle verwys, is deur hulle verag: Tollenaars (gehate belastinggaarders), sondaars (wetsveragters, mense met lae sedelike peil), en ongelowiges. Om saam met hulle gesien te word en selfs te eet, kan mos nie aanvaarbaar wees nie, so redeneer die Fariseërs en skrifgeleerdes. Die sosiale skeiding met hierdie mense moet in stand gehou word.

Dit is teen hierdie agtergrond wat die drie gelykenisse oor verlorenheid, so lyk dit met die eerste kyk, gelees moet word. Daar is duidelike ooreenkomste tussen die drie verhale wat ‘n mens laat wonder waarom dit drie keer vertel word. Maar daar is ook duidelike verskille wat die herhaling regverdig. Die belangrike is egter dat die verhale nie net gaan oor verlorenheid nie, maar oor die Een wat telkens die Soeker is. Hierdie Soeker se karakter word met elke verhaal nog duideliker. Wat ons hier hoor oor God is inderdaad totaal anders as die voorstellings wat die Fariseërs en skrifgeleerdes van hom maak. En die fees wat telkens gevier word, bevestig dat die winsmotief van God se soekery anders is as wat enige mens sou bedink.

Hier is baie goeie nuus in hierdie verhale.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.