Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Die gedeelte wat ons vandag saam oordink sentreer rondom Petrus en Johannes se toespraak voor die Joodse Raad. Hierdie geleentheid se aanloop begin reeds in Handelinge 3, waar Petrus en Johannes in Jesus se naam ‘n verlamde man genees. So ‘n merkwaardige gebeure trek natuurlik mense se aandag en dit gee geleentheid vir Petrus om die mense toe te spreek en die evangelie aan hulle te verkondig.

 

Die wonderwerk, die skare mense en die apostels se verkondiging het egter ook die godsdienstige leiers se aandag getrek. Ons gedeelte vertel dan hoe Petrus en Johannes gevange geneem is en voor die leierskap gebring word om ondervra te word. Petrus, wat in ‘n stadium nie eers voor diensknegte kon erken dat hy Jesus volg nie, is nou bereid om met groot vrymoedigheid oor Jesus te praat. Sy en Johannes se oortuiging is van so aard dat al belet die raad hulle uitdruklik om oor Jesus te praat (v18), hulle in geen onseker terme verklaar dat hulle eerder gehoorsaam gaan wees aan God as aan die raad (v19-20).

 

Die gedeelte illustreer aan ons die hoe kragtig die Heilige Gees in mense werk: Dat hierdie twee mense, wat in die oë van ander maar eenvoudig en ongeskoold is (v13) en wat vroeër die hasepad gekies het toe Jesus gevange geneem is, nou bereid is om om Christus se onthalwe self gevange geneem te word en praat oor Hom. Dit herinner ons aan die krag van die Heilige Gees wat ook in ons werk. En die gedeelte daag ons uit: Aan wie is ons gehoorsaam?

 

TIENERKERK EN BELYDENISKLAS

Die Tieners kom weer Sondag in die saal bymekaar vir kategese. Ons gesels oor ons verhouding met ons ouers. Die Belydenisklas gesels oor die Bybel as die Woord van God en hoe ons dit moet interpreteer.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.