Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

“Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is” (Mk 11:10)

Palmsondag word dit genoem. Dit is die herdenking van die dag toe Jesus op die rug van ‘n donkie Jerusalem in is. Die verwagtinge was groot – ‘n nuwe koning, uit die stam van Dawid – en toe kom Hy op ‘n donkie. Sou hulle geweet het, sou hulle vergeet het… dat Sagaria voorspel het: “Jubel, Sion! Juig, Jerusalem! Jou Koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en Hy is ’n oorwinnaar. Hy is nederig en Hy ry op ’n donkie, op die hingsvul van ’n donkie” (Sagaria 9:9)? Al hierdie boksies is op Palmsondag getiek… Het hulle geweet, het hulle vergeet?

Die digter GK Chesterton dig oor die donkie:

When fishes flew and forests walked
And figs grew upon thorn,
Some moment when the moon was blood
Then surely I was born.

With monstrous head and sickening cry
And ears like errant wings,
The devil’s walking parody
On all four-footed things.

The tattered outlaw of the earth,
Of ancient crooked will;
Starve, scourge, deride me: I am dumb,
I keep my secret still.

Fools! For I also had my hour;
One far fierce hour and sweet:
There was a shout about my ears,
And palms before my feet.

Ja, so ontvou God se plan… lank gelede reeds voorspel. En tog so vreemd. Die groot legkaart word gepak, met stukkies medelye en broosheid, met deernis en selfprysgawe, met verwagtinge en ‘n vreemde verloop.  Stukkie vir stukkie ontvou die beeld. En dan ook hierdie stukkie van die prent, die nuwe Dawid is hier! Het hulle geweet of het hulle vergeet. Dié Dawid was nie net magtig nie. Hy was ook sag. Hy het ook medelye gehad. Hy het ook die swakkes in beskerming geneem. Hy het ook aan ‘n randfiguur genade betoon en hom aan sy tafel laat eet. Het hulle geweet, of het hulle vergeet? In die koninkryk van God verander jou kyk, na mense… vir goed. Lees 2 Sam 4: 6-8, 2 Sam 9: 1-12 en Markus 11:1-11

 

Sorry, the comment form is closed at this time.