Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Johannes 12:20-36

“Die tyd het gekom…” (vers 23). Die vreeslike uur van oordeel en die heerlike uur van verheerliking het gekom. Die Jode het Jesus reeds verwerp as Koning (11:53).

Tog is daar ‘n sprankie van lig. Die heidense Grieke vra om Jesus te sien. Jesus het wel geweet dat Hy Koning oor alles en almal sou word, maar Hy het ook geweet dat Hy eers die kruis moes dra. Eers die kruis en dan die kroon.

Dit is in hierdie oomblik dat Jesus met die oog op sy lyding en (ons) dissipelskap die tekenende beeld van die sterwende koringkorrel gebruik.

Die lydensweg van Christus (vers 24): Sterwe om lewe te gee

“Dít verseker ek julle: As ‘n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie…” Met hierdie bekende beeld word die kruisevangelie uitgebeeld.

Die hoorders het baiemaal gesien hoe die saaier koringkorrels oor die akkers strooi. Die een wat skepties is oor die moontlikheid dat nuwe lewe in die korrels onder die grond te voorskyn kan kom, dink dit is ‘n verkwisting. Diegene wat hoopvol uitkyk vir die geheimenisvolle ontkieming van nuwe lewe sien reeds die groen opkomende graan.

Dit wat Jesus gedoen het, word geïllustreer. Hy is bereid om te sterf onder die kluite van God se toorn oor die sonde. Hy sterf sodat daar ‘n oes kan wees (Matt 20:28). Hy gee sy uiterlike skoonheid en glans prys. Na liggaam en siel word Hy verwoes. Die koringkorrel verloor alles. Dit skyn asof alles so doelloos en vergeefs is.

Uiteindelik sien ons die gebroke koringkorrel uit die akker van die dood opstaan in ‘n nuwe heerlikheid. ‘n Volle koringaar, ‘n ganse gemeente, stoel op Hom wat gesterf het.

Die geloofspad van die Christen (verse 25, 26): Sterwe om lewe te vind

Die sterwende koringkorrel illustreer nie net wat vir die Here van die kerk geld nie, maar ook vir die kerk self.

“Wie sy lewe bo My liefhet… “ Die koringkorrel moet in die grond val en sterwe. Selfsug en selfliefde weier om in die grond te val. Oorgawe word vereis. Dit is wat geloof en bekering beteken. Om te sterwe in oorgawe beteken om die ewige lewe te vind.

Die wêreld vind dit vreemd. Die ryk jongman weier om in die akker van oorgawe te val en verloor die koninkryk (Markus 10:17-31).

Christus het gesterwe om lewe te gee. Ons moet sterwe in oorgawe sodat ons lewe kan vind.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.