Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

PREEKSKETS: JOB 28, SPREUKE 8:1-9:6 EN KOLOSSENSE 1:1-14

 

Ons sluit hierdie week ons 40dae reeks af met die tema “Van eiewysheid na wysheid”.  Ons gaan vlugtig kyk na Job 28 en Spreuke 8-9:6 en gemeentelede word uitgenooi om self hierdie hoofstukke in geheel te lees. Beide vestig die aandag op hoe kosbaar wysheid is. Dit is meer werd as goud, silwer of koraal.

 

Wysheid is so kosbaar juis omdat dit gaan oor praktiese lewensinsig. Dit is die vermoe om goeie, sinvolle besluite te neem te midde van die vraagstukke wat elke dag oor ons pad kom.

 

Daarom is dit so wonderlik om in Kolossense te hoor dat wysheid deur die Gees vir ons gegee word. Dit is iets waarvoor ons kan bid, soos Paulus ook vir sy lesers bid. Hierdie geskenk, wat vir die hele gemeenskap toegebid word, maak dat ons God se wil kan ken. Dit het juis ten doel dat ons dan kan leef tot eer van die Here en vrug kan dra.

 

Wysheid vorm die vyfde beweging van “Egte gesprek”. Die hoop en gebed is dat gelowiges kan bou op die insig wat uit die vorige vier bewegings ontvang is en met die vyfde beweging dinge kan saamtrek om sinvolle keuses te maak wat betref die lewenskwessies waarmee ons konfronteer word. Die bewegings is ‘n siklus wat verskeie kere kan herhaal, met die hoop dat met elke rondte daar dieper en beter insig ontwikkel word, en ons so kan groei in wysheid.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.