Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Konsensus: Nehemia 2

Baie van die besluite wat ons neem, berus op konsensus. Konsensus gebeur wanneer daar ‘n gedeelde droom is of gedeelde waardes wat ‘n groep mense inspireer. Nehemia moes sterk genoeg konsensus ontwikkel met mense uit sy eie volk om die vervalle stadsmuur van Jerusalem te herbou. Dit was nie so maklik nie. Vrees vir die vyand wat weer kon toeslaan, was groot. Daar was ook allerhande samesweringsteorië. Ander het hulle blindgestaar teen wat in die verlede met hulle gebeur het. Die mense was bang. Nehemia is egter ‘n sterk leier. Op die ou einde oortuig hy genoeg mense om in te koop in sy droom.  Hulle bou en binne 52 dae is die muur voltooi.

Baie van ons besluite word deur konsensus behaal. Wat die rol is van ons gemeente in die samelewing word deur konsensus besluit. Gesinne en families neem meestal konsensusbesluite. In etiese sake probeer ons so ‘n groot as moontlik konsensus behaal. Die inkoop van mense in besluite is belangrik. Jy wil hulle nie net met reëls of wette dwing om toe te gee aan besluite nie.  Die behaling van konsensus is egter ook  ‘n kuns. Dikwels moet daar eers goed geluister word na mekaar. Die vrese se tande moet getrek word. Daar moet vorentoe beweeg word deur die eerste punte waaroor saamgestem word, te identifiseer. Leierskap speel altyd hierin ‘n groot rol.  Ons land se grondwet het ontstaan deur die konsensus tussen mense  van baie agtergronde oor die soort land wat ons wil wees, waar mense se menswaardigheid erken word, gelykheid voor die reg gehandhaaf word en mense se vryheid hoog geag word. Die konsensus hou nog ten spyte van baie wat dit verontagsaam.  Die kuns is om die middelgrond van konsensus nie te laat uitkalwer deur radikale elemente nie.

Ons moet in elke hoekie van die samelewing probeer konsensus bou rondom die waardes van die evangelie. Dit moet gebeur in ons werkkringe, vriende kringe, sosiale kringe, sportklubs en -spanne- oral. As ons konsensus kan behaal oor die waardes wat ons by Christus geleer het, sal ons wêreld, bewustelik of onbewustelik getuig van die werklikheid van Sy heerskappy oor die ganse aarde.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.