Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Die besondere betekenis van 1 Korintiërs 13 kom na vore as ons dit lees binne die groter geheel van die brief aan die Korintiërs: Die gemeente het verskeie uitdagings beleef, waaronder partyskappe, meningsverskil en onsekerheid oor ‘n hele aantal sake. Paulus wil hulle help om hulle eenheid as gemeente te behou en hulle weg saam te vind. Hoofstuk 13 speel ‘n kardinale rol daarin deurdat dit vir die gemeentelede wys hoe lyk liefde in die geloofsgemeenskap en hoe dit alle ander gawes, insigte en vermoëns wat daar in die gemeente mag wees, oortref.

 

In verse 8-13 word dit ook duidelik hoe beperk kennis is en dat hulle tans in ‘n spieël en ‘n raaisel kyk. Eerder as om te dink dat een party nou volledige insig het en daarom die weg van die gemeente kan bepaal, word daarop gewys dat almal se perspektief onvolledig is. Daar mag nuwe insig kom wat gemeentelede anders laat dink. In die tussentyd is die liefde, soos dit hier deur Paulus beskryf word, die weg wat met mekaar geloop moet word.

 

Ook ons kyk maar nog deur ‘n “spieël en ‘n raaisel”: Ons kennis is ook beperk en ons elkeen kyk vanuit ‘n eie hoek na ‘n saak. In ons nadenke oor etiese onderskeiding en egte gesprek is dit belangrik om bewus te wees van hierdie perspektief. Nuwe insig, kennis en lewenservarings mag ook maak dat ons perspektief op ‘n saak verander. Terwyl ons dan met mekaar in dialoog gaan oor etiese kwessies en ons perspektiewe met mekaar deel, is 1 Korintiërs 13 se oproep dat dit altyd met egte liefde sal geskied.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.