Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

40-Dae

Ons 40 Dae-veldtog begin vandag. Egte Gesprek. Vir gelowiges vind egte gesprek plaas wanneer daar diep geluister word na mekaar. Maar daar moet ook ‘n openheid wees om die fluisteringe van die Gees te hoor. Die Bybel is die bron van die Gees se leringe. In egte gesprek kom ‘n mens nie net in met al jou vooropgestelde idees en probeer ander daarvan oortuig nie. Egte gesprek is ‘n reis saam met ander om te onderskei. En ons onderskei as christene beter wanneer ons in die liefde groei. Hoe meer ons liefhet, hoe beter verstaan ons God se wil
(Fil. 1:9). Vandag kyk ons so ‘n bietjie na die gebeure in Handelinge 15. Daar het die gelowiges in so ‘n gesprek onderskei oor God se wil ten opsigte van die besnydenis. Van die Jode wat christene geword het, was ernstig oor die voortsetting van die besnydenis. Vir hulle was dit ook maklik. Hulle kon maar net hulle seuntjies op die ouderdom van agt dae besny. Die Grieke wat christene geword het, het daar geen erg aan gehad nie. Nou hoe nou gemaak. Die mense van Antiochië wou uitsluitsel hê oor hierdie kwessie. Daarom stuur hulle vir Paulus en Barnabas en ‘n paar ander Jerusalem toe, om saam met die apostels en ouderlinge daar te gaan onderskei. Dit was nie so maklik nie. Dit is bv duidelik dat daar Jode soos Jakobus was, wat nog maar vashou aan die wet. Maar hulle kap so ‘n paar penne in oor die basiese waarhede van die evangelie en dan word dit vir hulle makliker om te onderskei.

Hulle kommunikasie met die Antiochiërs is ook wonderlik. Hulle hanteer die mense met groot deernis en liefde.

Ons het baie te leer by hieride vroeë christene. Ons gaan baie leer in ons 40-Dae-veldtog

 

Sorry, the comment form is closed at this time.