Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Preekskets: Jesaja 40:1-11

Jesaja 40 is die begin van die tweede hoofdeel van Jesaja. Die eerste hoofdeel fokus op die oordeel wat na Jerusalem kom.  Met die aanbreek van hoofstuk 40 word afgelei dat die oordeel reeds getref het en nou fokus die boek op beloofde herstel.

 

Die uitroep van “Troos, troos my volk” (v1, 2020 vertaling) stel die toonaard en bepaal die inhoud van die gedeelte. Die res van die verse spel uit hoekom die volk getroos kan wees te midde van die verskriklike situasie waarin hulle is: Die pad wat gereed gemaak moet word in die woestyn (v3-5), die stem wat die vaste woord van God moet verkondig (v6-8) en Sion wat aangestel word as ‘n boodskapper van vreugde (v9-11) wys op die verlossingswerk wat God doen.

 

Die gedeelte is ‘n heilsaankondiging vir die volk as geheel. In die lig daarvan is vers 11 besonder treffend: Hier word beide na die kudde as geheel verwys en daar word beskryf hoe God die indiwiduele lammers in sy hande bymekaar maak.  Dit dui op hoe God se verlossing inderdaad gemik is op die volk as geheel, maar dat elkeen indiwidueel dit ook kan beleef en daarin deel.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.