Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Preekskets: Efesiërs 1:15-23

Hierdie Sondag staan bekend as “Sondag van Christus die koning” en is die laaste Sondag van die kerklike jaar. Die jaar word dus afgesluit deur ‘n herinnering en bevestiging dat Jesus inderdaad die koning en heerser oor alle dinge is.

 

Die gedeelte wat ons vanoggend saam lees is een van die gebede wat Paulus vir die Efesiërs bid. Een skrywer wys juis op die deurlopende atmosfeer van gebed in die boek as die mees opmerklike kenmerk daarvan. Die gebede is die middel waardeur teologiese insig en lering oorgedra word.

 

Dit is dan ook duidelik in die gedeelte wat ons lees, waar ons onder andere insig kry in die alles-oortreffende mag en gesag van Christus wat bo alle ander moontlike kragte en magte gestel is. Dit is waarskynlik een van die redes hoekom hierdie gedeelte voorgestel word as ‘n teks vir Sondag van Christus die koning en troos ons dat ons huidige situasie nie buite sy beheer is nie.

 

Die gebed maak ook duidelik hoe besonders groot die krag is wat God in ons as gelowiges uitoefen: Dit is dieselfde krag wat Hy in Christus uitgeoefen het toe Hy uit die dood opgewek is. Dit bied besondere troos en sekerheid, aangesien hierdie krag verseker dat die hoop en erfenis wat aan ons gegee word (v18) verseker sal gebeur.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.