Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: Hebreërs 11:1-3, 27 & Genesis 13:1-18

Ons sit vandag aan by die nagmaaltafel. Elk van ons sluit by die nagmaal aan met eie emosies en behoeftes. Naas ons eie gevoelens is ons aan die tafel van die Heer juis ook bewus van die bemeenskaplike belewenis van ontwrigting in ons huidige omstandighede.

Die ontstellende realiteite van finansiële ineenstorting, rassehaat, korrupsie, werksverliese, mense wat nie kos het om te eet nie en die virus wat ons gesondheid steeds verbete bedreig, wek ‘n gevoel van vuisvoosheid, teleurstelling, moedeloosheid en selfs woede in ons.

Daar word hard aan ons geloofsankers geruk. Ons kyk angstig rond en vra ernstige vrae oor die geloof: Weet God nog van my / ons? Is God nog in beheer?

Een van die belangrike betekeniselemente van die nagmaal is dat dit ‘n geloofsopbou-fees is. By die nagmaal word ons dowwe geloofsoog verlig en ons lam geloofsknieë sterk gemaak.

Die lewende Gasheer wil ons geloofsoog helder maak sodat ons opnuut meer omtrent die wêreld kan gewaar as wat ons voor ons sien. Hy wil ons versterk met die wete dat die dinge wat ons bang en beangs maak – eensaamheid, lyding, haat, wantroue, geweld, dood – nie die laaste woord spreek nie. Daar is baie meer, want God is daar. Geloof as die gawe om die onsienlike te sien beteken uiteindelik om God in die wêreld raak te sien. God het die laaste woord in en oor die wêreld. Op God kan ons hoop, nie op wat ons sien nie.

Hoe kyk ons na die werklikheid? Soos Abraham, of soos Lot? Lot kyk na die land met die oë van iemand wat nie verder wil of kan kyk as wat sienlik is nie. Daarom sien hy net raak wat hier en nou tot sy voordeel strek. Abraham kyk egter na die land met oë wat ook die onsienlike sien. Hy sien in die eerste plek die land van God se belofte aan hom, die land waarin sy nageslag sal woon. Hy hou vas aan God se beloftewoord.

Lank na Abraham het God met die koms van die vleesgeworde Woord sy heerskappy oor alle skuld en angs en dood in dié Woord bevestig. Op dié Woord kan ons hoop. In vertroue op dié Woord kan ons die wêreld van vandag in die oë kyk, wetende dat daar meer is as wat ons sien.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.