Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Eksodus 17: 1 -16.  Waar is God?

Israel word deur die Here uit Egipte uit gered, en die gemeenskap is oorvloedig dankbaar vir die afgooi van die juk van slawerny.  Hierdie dankbaarheid en opgewondenheid oor ‘n nuwe Vryheid word egter nie gehandhaaf nie, en soos wat die werklikheid van ‘n trek deur die woestyn raak aan die liggame van die Israeliete begin ‘n nuwe vorm van ongeduld en ongelukkigheid posvat.  Die vraag begin ontstaan of die God wat Israel bevry het uit slawerny uit, ‘n God is wat ook die mag het om Israel te onderhou in ‘n
woestyn.  Die aan-en-af vertroue op Moses, God se gekose leier vir die gemeenskap, bereik weer ‘n laagtepunt, en die konstante gestryery wat tussen God en die Farao plaasgevind het, begin nou tussen God en Israel plaasvind.

Wat gebeur met ons geloof wanneer ons met die woesteny van ons aardse bestaan gekonfronteer word.  Hoe verstaan ons die God wat ons verlos van sonde, is dit ook die God wat ons in hierdie vreemde wêreld gaan onderhou?  Die antwoord wat Israel kry is: ja!  Hoe kyk ons na eenderse gebeure in ons lewe?  Wat kan ons leer uit die optrede van Israel?

 

Sorry, the comment form is closed at this time.