Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Romeine 8:1-17

De breede en de smalle weg, so staan die ou bekende prent bekend van die twee paaie- die een wat lei na die verderf en die ander na die hemel. Romeine 8 is seker een van die bekendste hoofstukke in al Paulus se briewe. Trouens, hy voer in hierdie hoofstuk ‘n sleutelargument oor die hart van die christelike geloof. En die argument begin met twee paaie waarop ons kan wandel.

De pad van Chrisus is ‘n lewe waarin ons nie meer onderworpe is aan God se oordeel nie (vs. 1), maar ingeneem is in ‘n intieme verhouding met God. Die verhouding is so intiem dat hy selfs in vs. 26 sê dat
wanneer ons nie meer woorde het om ons die diepste bewegings van ons hart te verwoord nie, die Heilige Gees vir ons intree by die Vader met versugtinge wat  nie met woorde gesê word nie. Paulus gaan selfs nog verder. Hy sê ons is so ingeneem in hierdie verhouding dat niks ons van die liefde van God kan skei nie… niks nie… nie lyding of gevaar of enigiets in die skepping nie. Op die weg van Christus is daar intimiteit met God, daar is ‘n plan vir die tye wanneer ons swaarkry, daar is aanmoediging, daar is sekerheid.

Maar daar kom ook op hierdie pad ‘n fundamentele verandering ín ons lewe. Ons  lewensdoel verander. Ons is nie meer op onsself gefokus nie, maar op Hom. Hy is ons koning en Here. Alles gaan oor Hom.

Ons word nou uitgedaag om in ons reaksies wat rondom ons gebeur- die vreemdelinge-haat, aasmoorde, korrupsie, diefstal, mishandeling van vroue en kinders, armoede, siekte so te reageer dat ons diep verbondenheid aan Christus deurslaggewend is… dat ons nie uit vrees of selfsug sal reageer nie, maar suiwer in navolging van Christus. Dat ons weer en weer sal kies om soos Christus se vry en geborge mense te praat, versorg, omgee en dien. Dat ons soos mense op Sy weg sal reageer.

As ons gedink het die fisiese oorlewing en die impak van die Covid-19 pandemie op ons gewoontes en gebruike is ons grootste uitdagings, wonder ek tog of ons goed gedink het oor die
geloofsuitdagings wat die pandemie aan ons stel. Dit is ‘n tyd van geestelike suiwering, van ‘n nuwe bewussyn en uitleef van ons ware identiteit in Christus, van die ebwandeling van Christus se pad, juis nou.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.