Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Boodskap Vandag
Skriflesing: Matteus 11:16-19, 25-30
Die uitsprake van Jesus in die gedeelte wat ons gelees het moet teen die volgende agtergrond verstaan word:Twyfel, kritiek en openlike vyandigheid teenoor Jesus en sy dissipels het al hoe sterker gegroei. Die deurlopende motief is die reaksie van die hoorders op die boodskappers van God. Jesus gebruik ‘n beeld om die reaksie van die Joodse leiers en die volk te beskryf. Hy skets die prentjie van moedswillige kinders wat oor die speletjies wat hulle speel onderling stry (16b-17). Daarmee word die wispelturigheid en hardkoppigheid van die volk beskryf.
Waarom gaan dit hier? Daar is drie moontlikhede:

  • Dit gaan hier om ‘n toeskouersmentaliteit van die volk wat deur Jesus afgewys word. Hulle kritiseer, maar wil nie self inval en saamspeel nie.
  • Dit gaan oor die volk se onvermoë om die erns van die oomblik te peil. ‘n Mens sou verwag dat hulle God se aansprake op hulle lewe met groter erns bejeën.
  • Dit gaan om ‘n onwilligheid om die aansprake van God in die gestaltes van Johannes die Doper en Jesus te herken. Die volk het eiesinnige voorstellinge oor hoe God behoort te wees.

Waarin lê die toepassing vir ons in die huidige tydsgewrig? Ek dink ons moet die antwoord soek in die waarheid van hierdie oomblik waar Jesus pandemievermoeides opsoek en aan hulle rus en herstel gee. En waar Hy ons wil leer. Hy buk saam met u in onder daardie juk op u skouers. Maar die juk wat ons vir Jesus dra is ook ‘n juk wat ons vir ander dra. Het u al daaraan gedink dat Hy die rus en herstel wat Hy aan u gee, deur u ook aan ander wil gee? Dit is dalk daarom dat Jesus die juk wat met rus en herstel te make het aan leer verbind (vers 29). Om te rus en te herstel moet
aangeleer word. Dit is aanleer- en afleertyd. Ons het baie daarvan die afgelope tyd in onsself en ons omstandighede ontdek en beleef. Wat kan ons in die huidige omstandighede aanleer?

Om verwonderd te wees oor ander
Om oor ander verheug te wees
Om te volhard

Dalk is dit die juk wat ons gegee is om te dra, wat Jesus vir ons dra, wat ons ook vir ander dra.

Sorry, the comment form is closed at this time.