Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Preekskets: Jesaja 58:13-14

Die idee van “sabbat” roep verskillende gedagtes en herinnerings by ons op. Dalk is die onmiddellike
gedagte die vraag na die verband tussen die sabbat, Sondag en “die Here se dag”. Ouer lidmate mag dalk herinner word aan uitsprake soos “as jy op die Sondag brei dan steek jy die Here in die oog met die naald” of “jy mag nie swem nie” en hoe daar op ‘n Sondag streng beperkings was oor wat jy mag doen al dan nie. Daar mag mooi herinneringe wees oor hoe dinge op die dorp eintlik tot stilstand gekom het.

Jonger lidmate mag dalk glad nie bewus wees van hierdie beperkings nie. In hulle geval is daar dalk nooit beleef hoe hulle omgewing werklik rustig geraak het nie: Meeste besighede is oop en tot baie onlangs was die Sondag dikwels ‘n dag waarin die skool- en werksaktiwiteite wat nie in die res van die week ingepas kon word nie, opgevang of ingedruk word.

Hierteenoor staan die oproep van die profeet in Jesaja 58, waarin hy duidelik maak dat die sabbat iets
eiesoortig is, ‘n dag waarin ons vreugde moet vind. Ons dink vanoggend en in die week wat kom daaroor na.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.