Title Image

Boodskap vir die week 15 Maart 2020

Boodskap vir die week 15 Maart 2020

Boodskap Vandag

Sleutelteks: Eksodus 17:1-7

Ander tekste: Genesis. 21: 19-20; Rigters 15:18-19 & 2 Konings.
3:4-27; Johannes. 4:13-14; Johannes. 19:28

 

Mense wat tot die dood toe dors is en vir wie God dan water voorsien om sy sorg en teenwoordigheid te bevestig, is ‘n tema wat
deurgaans in die Ou Testament voorkom. Wat so wonderlik van hierdie verhale is, is dat God nie net water voorsien nie, maar dat die dors en water telkens ‘n geleentheid word vir die persone betrokke om te groei en sterker te word. Die rots van dors wees, word telkens ‘n geleentheid.

 

Miskien is u vandag in die woestyn. Miskien sit u met ‘n rots in u lewe. Dit lê voor ons in die pad, dit lê bo-op ons. Ons moet ons herposisioneer ten opsigte van die rotse. Meer nog, met God kan ons dit in ‘n geleentheid omskep om nuwe krag te kry.

 

Wanneer Jesus aan die kruis sê: “Ek is dors!”, roep dit al hierdie beelde uit die Ou Testament op waarvan ons in die tekste hier bo lees. Dit is ‘n belydenis van God se teenwoordigheid, van God se sorg. Soos Hagar, Simson en die manne van die drie konings, is Jesus sterwend van die dors. Maar God is teenwoordig. Vir Jesus wag daar die opstanding soos daar nuwe lewe was vir Hagar, Simson en die soldate. Vir Jesus was daar die ewige opstanding. Ook ons kan hoop, nie net op die ewige opstanding na die dood nie, maar op die daaglikse opstanding, uit ons fisiese behoeftes sowel as uit ons spirituele dors.

 

Toe die mense by Jesus se graf kom, vind hulle dat die klip weggerol is. Die rots was weggerol. En daar was nuwe lewe. En dit is waarom ons in Lydenstyd weer die verhaal van Moses en die rots lees. Die mense in die woestyn is dors. God wys ‘n rots waaruit water sal kom. God is teenwoordig. Aan die kruis, terwyl Hy verskriklike pyn ly, sê Jesus: “Ek is dors!” Daarmee bely Hy God se teenwoordigheid in jou diepste pyn.

 

Dit alles het gebeur sodat ons nie hoef te twyfel waar God is nie. In ons diepste pyn, voor die grootse rots wat in ons pad lê, is God nie net teenwoordig nie – Hy maak van elke rots, elke kruis, ‘n geleentheid.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.