Title Image

Boodskap vir die week 24 Januarie 2021

Boodskap vir die week 24 Januarie 2021

Boodskap vir vandag

Iemand merk onlangs op: “Die onrus is hier, die rus is elders. Ek smag na stille vrede in my en om my, maar dit bly ‘n vrome wens, ‘n skim.” Voel u dalk ook so?

Kom ons lees Psalm 62 en luister hoe hierdie Psalm praat oor die werklikheid van rus by God te midde van die werklikheid van onrus.

Die werklikheid van onrus, die rusverstorende elemente

Verse 4-5 beskryf die stormagtigheid van die lewe. Die psalmis is een man teen baie; sy teenstanders maak gebruik van leuenagtige beskuldigings, slinkse bedekte ondergrawery en wil hom uit die pad kry. Hy voel soos ’n klipmuur wat wil omval. Net nog ’n klein stampie, en dit is verby.

Dit is nie net die psalmdigter wat dit beleef het nie. Ons almal is soms slagoffers van mense wat ons vals beskuldig, benadeel, of verdagmaak. Mense met ’n glimlag op die gesig en ’n dolk in die hand – soms spreekwoordelik, soms werklik.

Maar hierdie stormagtigheid gaan nog verder. In verse 10-11 wys die digter op die onbetroubaarheid van die mens. Omdat die mens so onbetroubaar is, waarsku hy sy volk teen geweld, roof en plundering. Hy waarsku ook teen allerlei “rykdomme” wat te naby aan jou hart kan kom lê.

Stilte in die storm

Die besondere en verrassende van hierdie verse is dat die storm (verse 4-5) binne die hakies van rus by God geplaas word (verse 2-3, 6-7). “Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding. Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan.” Die frase, “net by God vind ek rus” bevat ’n element van stil word en luister, van gerigtheid op God om van sy teenwoordigheid bewus te raak.

Dit is nie ’n stilword en buig voor die noodlot nie. Dit is ’n geloofsgerigtheid op God alleen met die vertroue dat Hy die onrus sal tegemoettree. Omdat God, die Helper, die onrus tegemoettree, kan ek in Hom rustig skuil binne-in die onrus. Hy is God mét ons in Jesus Christus en deur sy Gees.

Die versterking van die stilte in die storm

Vir Psalm 62 lê die geheim, die kuns van stilword by die beoefening van die teenwoordigehid van die almagtige God, ons Here. Dit beteken gekonsentreerde gerigtheid op Hom alleen: nét by God, net by Gód, net Hy, altyd Hy … totdat dit die ritmiese polsslag van jou lewe word. Dit beteken dat ‘n mens bewus word van sy teenwoordigheid en dat Hy by jou is: as jou redding (2b), jou rots en veilige vesting waarop jy staande bly in die storm (3), jou helper teen hulle wat ‘n omvallende muur wil omstoot! (4).

In gebedsgemeenskap met Hom kan jy jou hart leegmaak voor God. So word gebed ‘n reiniging van ‘n verontrustende gemoed. Hier stoot biddende hande die dinge weg wat naby, té na aan jou hart kom lê.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.