Title Image

Boodskap vir die week 02 Desember

Boodskap vir die week 02 Desember

Skriflesing: Lukas 1: 46-56
Die engel Gabriël het die boodskap aan Maria gebring dat sy
swanger sal word en ‘n seun in die wêreld bring. Nadat Maria dié boodskap ontvang het, hef sy ‘n loflied aan. Maria sing vanuit haar konteks waarin sosiale wanorde, magsmisbruik en politieke
rampokkery aan die orde van die dag was, waarin die kloof tussen oormatige weelderigheid en matelose armoede groot gegaap het, waarin hierdie kloof deur ‘n houding van hoogmoed aan die een kant en ‘n toestand van geringheid aan die ander kant beklemtoon is. Sy sien dit alles en sing: Dis nié meer so nie. Die Here hét alles verander.

Sy kyk profeties vooruit en sien die dag wanneer hierdie pynlike paradoks finaal opgehef sal word, wanneer die leeu en die lam, die wolf en die skaap, die luiperd en die bokkie, die beer en die koei, die adders en babatjies sal saamwees (vgl. Jes. 11:6-8).

Maria sien dit alles. En so seker is sy hiervan dat sy sing dat dit reeds gebeur het! Sy sing die toekoms in die hede in! Die bewys daarvan is immers die Kindjie wat in haar skoot vorm aanneem, wat gebore sou word, aan die kruis sou sterf, op die derde dag sou opstaan uit die dood en op Pinksterdag sy Gees sou stuur as die eerste uitbetaling van die hemelse erfenis.

Dit is ‘n lied van verwondering oor die groot daad van God in
Christus, dit is tegelykertyd ‘n lofprotes teen die werklikheid.
Maria sê as’t ware : U het dit alles verander. Verander dit tog ook nou! Só ‘n Kerslied is die gevolg van God se trou. Maria besing wat God vir haar persoonlik gedoen het, maar ook aan Israel. Sy bely sy ontferming oor almal, van geslag tot geslag aan die wat Hom eer. Hy kan dit nie oor sy hart kry om hierdie wêreld in die ellende te laat waarin ons onsself gedompel het nie. Dáárom is daar hoop!

Ds. Heerden van Niekerk

Sorry, the comment form is closed at this time.