Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Preekskets: Matt 3:13-17

 

Jesus se doop is ‘n verhaal wat vir die kerk oor die eeue al baie laat kopkrap het: Hoe kan dit wees dat die meerdere deur die mindere gedoop word (vergelyk Johannes se eie vraag in vers 14)? Johannes se doop het ook baie met bekering te make (vergelyk 3:1-12) – maar Jesus het nie bekering nodig gehad nie, so hoekom is Hy gedoop?

 

Die uitdaging is groter gemaak deur verskeie dwaalleerstellings wat juis die doop van Jesus gebruik het om hulle leer te
ondersteun: Die “adopsionisme” het byvoorbeeld geleer dat Jesus nie eintlik God is nie en dat Hy net ‘n spesiale mens was wat deur God aangeneem is (“adopt”) en met spesiale krag toegerus is. Persone wat die leer aangehang het, het
argumenteer hierdie aanneming het by Jesus se doop gebeur.

 

Daar is gelukkig goeie argumente wat hierdie dwaalleer
weerlê, maar die vraag bly steeds oor hoekom dit belangrik was dat Jesus gedoop word en wat dit vir ons beteken.

 

Een van die goeie redes vind ons dalk in die woorde van vers 15 – dat Jesus sê so word aan die wil van God voldoen. Die Ou Vertaling maak dinge nog duideliker as dit sê “só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul”. Dit lyk dus asof Jesus se doop te make het met die leef van ‘n volkome geregtigde lewe – dit wat nóg Israel nóg ons vandag kan regkry – en dat Hy daarmee aan God se wil voldoen. Ons dink vanoggend verder daaroor na.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.