Title Image

Boodskap vir die week

Boodskap vir die week

Skriflesing: 2 Tim: 4:1-8; Handelinge 7:54 – 8:3 & 9:1-9

 

Paulus skryf aan Timoteus teen ongeveer 64 nC, waarskynlik uit die gevangenis in Rome. Die doel van sy skrywe is om Timoteus wat sy
bedieningswerk in Efese doen vir die laaste keer met die oog op sy bediening te onderrig. Paulus weet dat hy vanweë sy verkondiging van die evangelie tereggestel gaan word. Dit blyk uit 2 Tim 4:6-8. Hy getuig dat hy die goeie wedloop afgelê het, die wenstreep bereik het, en gelowig enduit volgehou het.

Stap ‘n mens die pad op Paulus se voetspore terug tot by die begin van sy roeping in diens van Christus, staan jy in verwondering. ‘n Mens kan jou nie die Nuwe Testament se briewe of uitbreiding van die Evangelie onder die heidene sonder Paulus voorstel nie. Maar voordat hy hierdie geweldige dienswerk in die koninkryk van God kon verrig, moes daar eers ‘n totale ommekeer in sy lewe plaasvind.

En wie sou kon dink dat dit met iemand soos Saulus gebeur? Ons lees in Handelinge 9:1 dat hy in sy optrede teen die Christene soos ‘n besetene die volgelinge van die Here met die dood gedreig het.

Dinge sou egter andes verloop as wat Saulus dit beplan het. Op pad na Damaskus, naby die stad, word hy op sy pad van verwoesting gestuit. In ‘n bonatuurlike ervaring bevind hy hom van aangesig tot aangesig met die verheerlikte Here.

As Jesus egter vir hom vra: “Waarom vervolg jy My?”, moet hy tot sy verbasing en skok uitvind dat hy besig is om God te beveg in plaas van te dien. Sy ywer is heeltemal misplaas. In een kort oomblik stort sy wêreld in duie. Die afloop van die gebeure in Hand 9:1-9 dui reeds op die verandering wat voortaan in Saulus se lewe na vore sou kom. Saulus se ganse lewe verander nou van rigting. Hy ontvang sy roeping as sendeling onder die heidene.

Op hierdie pad sien ‘n mens hoe Paulus met oorgawe aan sy roeping getrou gebly het tot aan die einde van sy lewe. God roep elkeen van ons ook tot diens. Dit is dalk goed om weer te kyk na die nuwe manier van dink en doen wat in Paulus se lewe na sy ontmoeting met die verheerlikte Christus na vore gekom het:

 • Voortaan sou ‘n ander vuur hom dryf: Die liefde van Christus wat mense met God wil versoen (2 Kor. 5:14).
 • Hy is nie meer ‘n fanatieke vervolger nie, maar nou ‘n passievolle verkondiger van die evangelie! (Galasiërs 1:13-16)
 • “Is ek aan God se kant?” In plaas van: “God is aan my kant.” (Handelinge 9:3-4)
 • “Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus, as die Christus, en wel oor Hom as gekruisigde.
  (1 Kor. 2:2, 1983 Vertaling)
 • Om ‘n wetgeleerde te wees is een ding. Om Christus te ken, is
  radikaal anders! (Filippense 3:7-11)
 • Om vol te hou op die geloofspad ten spyte van terugslae.
  (2 Kor. 4:7-15)

Kyk weer na Paulus. Hy het die goeie wedloop afgelê. Ons kan ook!

 

Sorry, the comment form is closed at this time.